Raporda Irmaktaki tehlike ortaya çıktı

GÜNCEL 10 Eylül 2019 18:01
Videoyu Aç Raporda Irmaktaki tehlike ortaya çıktı
A
a

2018 Çevre Durum Raporunda ortaya çıkan tehlike...

BARTIN 2018 ÇEVRE DURUM RAPORUNU AÇIKLADI
Irmakta tehlikeli bakteri alarmı !             
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018 Çevre Durum Raporunu açıkladı. Rapora göre; Bartın geçen yıl 2. derecede hava kirliliği yaşanan 14 il arasında yer alırken raporun su kaynakları kısmında Bartın Irmağıyla ilgili ifadeler dikkat çekti.  
2018 yılında Bartın Irmağında yapılan tahliller sonucunda ırmakta sudan insanlara bulaşarak insanları hasta eden ve tehlikeli bir bakteri türü olan Coli bakterisi oranının oldukça yüksek olduğu tespit edildi.
Rapor tam 110 sayfa
Çevre Müdürlüğünün hazırladığı 110 sayfalık 2018 Çevre Durum Raporunda Bartın’ın hava, su kaynakları, atık, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi çalışması, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, ÇED, çevre izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri ve idari yaptırım uygulamaları ve çevre eğitimleriyle ilgili detaylı bilgiler yer aldı.
Bartın 2. Derece hava kirliliği olan iller arasında
Bartın’ın hava kirliği açısından 2.  Derece hava kirliliği yaşanan 14 il arasında olduğunun belirtildiği raporda “Bartın ili 2. derecede hava kirliliği yaşanan 14 il arasında bulunmaktadır. Coğrafi konum ve topografik yapı sebebi ile şehrin yüzde 80 inde hava sirkülasyonu yoktur. Kış aylarındaki meteorolojik şartlar kirli havayı dağıtamamaktadır. Bartın ilinde özellikle kentsel mekânlarda ısınma amaçlı olarak konut ve işyerlerinde çoğunlukla TTK taş kömürü ve rödövans usulü kömür üretimi yapılan kömür sahalarında üretilen tüvenan kömürler ve ithal kömürler kullanılmakta, sınırlı ölçüde fuel-oil ve mazot kırsal kesimde ise odun kullanılmaktadır. İlin çoğu bölgesinde doğal gaz kullanımına başlanmış olup, bazı yerlerde tamamlanma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması halinde kömür kullanımının önemli oranda azalacağı, buna bağlı olarak hava kalitesinde olumlu yönde gelişme olması beklenmektedir” denildi.
17 gürültü denetimi yapıldı
Hava kalitesiyle ilgili bölümünde Bartın şehir merkezindeki doğal gaz kullanımının yüzde 75 seviyesine yükseldiği ve  trafiğe kayıtlı olan 28 bin 273 aracın  egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırdığı belirtilen raporda ayrıca geçen yıl 17 gürültü denetimi yapıldığı ve bu denetimlerin 7’si eğlence, 3’ü şantiye, 3’ü işyeri ve 4’ünü diğer türlü gerçekleştirildiği ifade edildi.
Irmaktaki coli bakterisi oranı çok yüksek
Su kaynaklarıyla ilgili olarak ise raporda sudan insanlara bulaşıp  onları hasta eden tehlikeli bir bakteri türü olan Coli bakterisi miktarının Bartın Irmağında oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Raporda Coli bakterisi oranındaki yüksekliğin nedeni şehir merkezindeki kanalizasyon sularının direk ırmağa verilmesi ve kırsaldaki hayvan dışkıları ile atıkların yağmur sularıyla ırmağa karışması olarak gösterilirken “ Bakteriyolojik kontrol raporunda Bartın Çayı’ndaki Coli bakterileri miktarı oldukça yüksek bulunmaktadır. Bunun başlıca iki önemli nedeni vardır : 1. Şehir merkezlerinin kanalizasyon sularını direkt çaya vermesi, 2. Kırsal alanlardaki hayvan dışkı ve artıklarının, yağmur sularıyla oluşan yüzey akış sularıyla çaya ulaşmasıdır. Gerçekten, kırsal alanlarda lağım sularının arazide açılan çukurlara verilmesine karşın; çay etrafında toplu halde bulunan Hasankadı, Kumluca Beldeleri ve Bartın ili gibi yerleşim birimlerinde kanalizasyon suları hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan çaya verilmektedir. Yüzey ve yeraltı suları konusunda yerel yönetimlerle işbirliği ve eşgüdüm sağlanacak. ” ifadelerinde bulunuldu.
Merkez ve İnkumu devreye girdi
Raporun  sonuç kısmında ise “Su Kullanımı; Kentsel su tüketimi dört ana gruba ayrılabilir; evsel kullanım, ticari ve endüstriyel kullanım, halk ve kent için kullanım ve sistem kayıpları. Bartın Merkez Belediyesine ait İnkum ve Merkezde olmak üzere iki adet atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, her ikisi de devreye alınmıştır. 2019 yılı itibariyle tüm Belediyeler atıksu arıtma tesisini yapmış ve işletmeye almış olmaları beklenmektedir. İlimizde katı atıklar Gürgenpınarı Mevkiindeki alanda vahşi depolama ile depolanmaktadır. Bartın İli Katı Atık Bertaraf Tesisi projesine ait ÇED süreci tamamlanmıştır” denildi.
202 çevre denetimi yapıldı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçen yıl 6 planlı, 196 da şikayet üzerine ani gelişen denetimler olmak  üzere toplam 202 çevre denetimi gerçekleştirdi.  Yapılan şikâyetlerden havayla ilgili olanların 32 tanesi, suyla ilgili olanların 35 tanesi, atıkla ilgili olanların 37 tanesi ve gürültüyle ilgili olanların 17 tanesi denetimle sonuçlandı. Suyla ilgili yapılan 1 denetimde bin 450 TL, gürültüyle ilgili yapılan bir denetimde 29 bin 173 TL ve diğer anlamda yapılan bir denetimde 14 bin 578 TL olmak üzere toplam 45 bin 201 TL para cezası uygulandı.

 
Kaynak : Hergün/Nurdan Eroğlu
1000
icon
Hasan 10 Eylül 2019 21:29

Ne zaman yağmur yağsa çocuklar hasta oluyor tahlilde coli bakterisi çıkıyor Kavşak suyu da kontrol ettirsun belediye lağım ile kavşak suyu karışıyor mu bence karışıyor. Böyle çocuğu hasta olanlar yazsın

0 11 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
 İÇİN RESME TIKLAYIN!