Tunç'un bütçe açıklamaları tamamen asılsız

GÜNCEL 6 Aralık 2016 18:04
Videoyu Aç Tunç'un bütçe açıklamaları tamamen asılsız
A
a

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un belediye ile ilgili açıklamalarına Bartın Belediyesinden cevap geldi.

BASIN AÇIKLAMASI
Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç’un; Belediyemiz bütçesi, çalışmaları, 3. Engelsiz Sanat Ödülleri’nde Yılın Belediye Başkanı olarak Bartın Belediye Başkanı’na ödül verilmesi ile ilgili, partisinin il başkanlığı danışma meclis toplantısında yaptığı ve yerel basında yer alan yanlış bilgiler içeren açıklamalarına istinaden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Belediyemizce Basın Açıklaması yapılması uygun görülmüştür.
Bütçe İle İlgili Verilen Bilgiler Tamamen Asılsızdır
Bartın Belediyesi 2016 yılı bütçesi 80 milyon TL. olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin 17 milyon 960 bin TL.si personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri, 34 milyon 550 bin TL.si mal ve hizmet alımları, 17 milyon 690 bin TL.si yatırım harcamaları, diğer kısmı ise cari transferler ve yedek ödeneklere ayrılmıştır.
30 Kasım 2016 tarihi itibariyle; yatırım harcamaları için ayrılan ödenek olan 17 milyon 690 bin TL.nin, 14 milyon 82 bin liralık kısmı yatırıma harcanmıştır. Belediyemiz iş gücü ile yapılan yatırımların Mal ve Hizmet Alımları Kaleminden de sağlandığı göz önüne alındığında Kasım sonu itibariyle yapılan yatırım harcaması 25 milyon lira dolayındadır. Yani 2016 yatırım bütçesinin yüzde 80’i Kasım ayı sonu itibariyle gerçekleşmiş, yılsonuna gerçekleşme oranı yüzde 95’lerde olması öngörülmektedir.
2017 yılı bütçemiz ise 80 milyon lira olarak Belediye Meclisimizce kabul edilmiş; bütçenin 18 milyon 974 bin lirası personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet pirimi giderleri, 31 milyon 156 bin lirası mal ve hizmet alımları, 20 milyon 770 bin TL.si yatırım harcamaları, diğer kısmı ise cari harcamalar ve yedek ödeneklere ayrılmıştır.
2016 yılında bütçemizin 22’si yatırıma ayrılmışken, 2017 bütçesinde yatırım oranı yüzde 26 düzeyine çıkartılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü 2017 yılı bütçelerinde karşılaştırma yapan Sayın Tunç, Bartın Belediyesi’nde her birimin kendi yatırım bütçesi olduğundan bihaber şekilde bu beyanatı vermiştir.
Yatırım harcamalarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tek başına yapmamaktadır. Örneğin; Kent Müzesi ile ilgili yatırım ihalesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce, Park ve Sosyal Donatı Alanları ile ilgili yatırım ihaleleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, yol, kaldırım, inşaat yatırım ihaleleri Fen İşleri Müdürlüğü’nce, su şebeke ve su işleri yatırım ihaleleri Su İşleri Müdürlüğü’nce, araç-makine teçhizat yatırım ihaleleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmektedir.
Sayın Tunç’un “Temsil, ağırlama ve misafirlere yemek parası için 2 milyon 400 bin lira” diye adlandırdığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2017 yılı bütçesi 2 milyon 256 bin liradır. Bu bütçenin içinde temsil ağırlama ve tören gideri 400 bin lira olup, geri kalan kısmı ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak yardımları, amatör spor kulüplerine yardımlar, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi, kırtasiye, büro malzemesi, baskı cilt giderleri, tanıtma giderleri vb. oluşturmaktadır. Kısaca Sayın Tunç “misafirlere yemek parası diye” bütçede ayrılan miktarın 6 kat fazlasını söyleyerek yanlış bilgilendirme yapmıştır.
HİZMETİ GÖRMEYENLERE GÖSTERMEK LAZIM
Sayın Yılmaz Tunç’un “belediye bütçesi ile sadece personel maaşları ile ufak mahalle aralarında bazı geçiştirmeler yaptığı” ifadesindeki hizmetlerimiz de 2016 yılı için şunlardan ibarettir:
Sadece 11 ayda;
Karaçay Piknik Alanı 12 Mayıs 2016 tarihinde açılmıştır.
3000 Tonluk Su Deposu yapılmış ve İnkumu Su Şebekesi yenilenmiştir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan projemiz karşılığı temin edilen 1.650.000 TL.’ye ilaveten belediye bütçemizden de katkı sağlanmıştır)
Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı 29 Ekim 2016 tarihinde açılmıştır.
İnkumu Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve Derin Deniz Deşarjı tamamlanmıştır. Dallıca’da Bartın Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi bitirilmiş ve işletmeye alınmıştır. (Yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’u Belediyemiz bütçesinden yapılan bu yatırımlar için sadece 2016 yılında 1 milyon 362 bin 840 TL. Bartın Belediyesi bütçesinden harcanmıştır)
Belediyemiz araç-gereç parkına 1 cenaze aracı, 2 kamyonet, 1 kamyon, 1 motosiklet, 1 kazıcı-yükleyici, 1 450 KWA’lık jeneratör, İnkumu’nda cankurtaran hizmetleri için 1 zodyak bot ve 1 jet ski, 1 forklift alınmıştır. Belediyemizin 2016 yılında araç ve makine teçhizatlarına yatırımı yaklaşık 751 bin liradır.
22 bin 100 m2 beton parke kaldırım, 9.5 km.’si beton parke, 20 km.si sıcak asfalt, 15 km.si sathi kaplama asfalt olmak üzere 44,5 km. yol yapılmıştır.
İnkumu’nda bulunan 36 sokağın kanalizasyon, yağmur suyu, su şebekeleri yenilenmiş, beton parke ile yolları yeniden yapılmıştır. 2 umumi tuvalet, ana yolun kaldırımı ve sathi asfaltı gerçekleştirilmiştir.
10 adet yeni park yapılmış, 5 adet park revize edilmiştir.
Tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe miras olarak iletilmesi için Karaköy Mahallesi’nde Kozlar, Demirciler Mahallesi’nde Kuleyanı, Orduyeri Mahallesi’nde Orduyeri, Daristani ve Ilıca Çeşmeleri restore edilip çevre düzenlemeleri, Orduyeri’nde dibek taş düzenlemesi ile Kemerköprü ve Esentepe’de taş fırın yapılmıştır.
Yıl bitmeden;
17 Aralık tarihinde Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Teknik Atölyeleri,
Aralık sonu Yalı Camii’nin açılışı yapılacaktır.
 
2016 Yılında İhalesi Yapılıp Devam Eden Yatırımlarımız da var;
Bartın Kent Tarihi Müzesi, 65 Yaş Üstü İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti Verecek ve Paylaşım Merkezi Olarak Kullanılacak olan eski itfaiye binası düzenlemesi, Kavaklı Cadde İyileştirmesi, Çatmaca, Orduyeri, Karaköy, Kavallar bölgelerinde yeni yerleşim alanlarına 7,3 km. su şebekesi döşenmesi, Çatmaca’daki 125’lik ana hat borularının 225’lik borular ile büyütülmesi çalışmalarımız devam etmekte olup, 11 bin metrekarelik alanda Gazhane Kültür Parkı ihalesi de 14 Aralık’ta gerçekleştirilecektir.
DOĞALGAZ ÇALIŞMASINI BİLMEYEN KONUŞMAMALI
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin Danışma Meclis Toplantısı’nda yaptığı ve basına yansıyan konuşmasında Bartın’da 2010 yılında doğalgaz çalışması başladığını ve hala doğalgaz verilmeyen mahalleler olduğunu, kendi partisine mensup belediyeler olsaydı 2 yılda her tarafta doğalgaz kullanılır hale getirebileceklerini söylemiştir.
Sayın Vekile bir kez daha hatırlatmak vesilesiyle;
Bartın Belediyesi imar sınırlarında doğalgaz alt yapı çalışmaları 22/03/2012 tarih ve 267 sayılı EPDK kurul kararı doğrultusunda doğal gaz dağıtım lisansına sahip Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 28/06/2012 tarihinde başlamış ve 01/05/2013 tarihinde konutlarda doğalgaz kullanımına başlanmıştır. 2012 yılından 31/10/2016 tarihine kadar Bartın Belediyesi imar sınırları içinde 138 bin 171 metre polietilen dağıtım hattı, 20 bin 28 metre çelik dağıtım hattı, 55 bin 827 metre bina bağlantı servis hattı, 5 bin 85 binaya bağlantı hattı servis kutusu imalatı yapılmıştır. Halen yaklaşık 15 bin abone doğal gaz kullanmaktadır. Sadece bu yılın 10 ayında 11 bin 090 binaya bağlantı servis hattı yapılmıştır.
Sayın Vekil Yılmaz Tunç’un doğalgaz ile ilgili açıklama yapmadan önce yukarıdaki resmi verileri ve Bartın ile birlikte doğalgaz ihalesi yapılan diğer şehirlerdeki gerçekleşme verilerini iyi irdelemesi gerekmektedir.
YILMAZ TUNÇ GURUR DUYMALI
Önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarımızdan, Bartın ve Zonguldak’a uzun yıllar milletvekilliği yapmış, değerli ağabeyimiz Köksal Toptan’ın eşi, gerek Bartın’da gerekse ülkemizde engelliler için yıllarca vefakârca çalışmalar yapan Sayın Saime Toptan’ın teşvikleri ile engelleri sanatla aşan Yön Sanat Atölyesi’nin bu yıl 3. Kez gerçekleştirdiği Engelsiz Sanat Ödülleri’nde, Bartın, Elazığ ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanları yılın belediye başkanı olarak ödüle değer görülmüşlerdir.
Türkiye’deki 1397 belediye arasında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın bu ödüle değer görülen üç belediye başkanından biri olması, ilin vekili olarak Sayın Yılmaz Tunç’u gururlandırması gerekirken, Tunç “Engelliler Derneği yılın belediye başkanı seçmiş. Engelliler derneği yılın belediye başkanı nasıl seçer seni. Kaldırımda engelli değil sağlam insan yürüyemiyor ki işgalden” sözlerini sarf ederek birçok emeği küçümsediğini gözler önüne sermiştir.
Sayın Vekil Yılmaz Tunç bu sözleriyle; Bartın Belediyesi’nin engelli gençlere ritm grubu kurarak, onlara tiyatro eğitimleri vererek, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin faaliyetlerine Belediyenin iki sanat eğitmenini göndererek, engellilerin sanatla topluma kazandırılması çalışmasını küçümsemiştir.
Ve yine Sayın Vekil Yılmaz Tunç; yıllarını engelli, madde bağımlısı, toplum dışına itilmiş insanları sanatla topluma kazandırma gayreti gösteren Yön Sanat Atölyesi’nin Yılın Belediye Başkanı değerlendirmesindeki kararını küçümsemiştir.
1 Aralık 2016 gecesi Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Sayın Yılmaz Tunç bulunmuş olsaydı, oradaki gözleri ve yürekleri pırıl pırıl, engellerini sanatla aşmış onlarca insanın ve bu uğurda vefakârca hizmet edenlerin hatırına böyle cümleler kullanarak alınan ödülü hor görmezdi.
Sonuç olarak;
Türkiye’de yüzlerce belediye borç batağındayken; Bartın Belediyesi, 2009 yılından önceki borçlarını da ödüyor, sigorta, vergi carilerini de ödüyor, çalışanına alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını veriyor, yatırımlarını da yapıyor. Piyasalarda itibarı yüksek, gelir-gider dengesini koruyan, halkının hizmet beklentisine fazlası ile cevap veren, güler yüzlü bir belediye olan Bartın Belediyesi, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturuyla hareket etmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 
1000
icon
Neden 8 Aralık 2016 21:12

İkisinin bir ortak yönümüz var seçim zamanı millete yapacaz gidecez çözecez seçim geçince biri ankaradan gelmiyo diğeri çocuk parkı açılışında. Ondan sonra o onun dediğini yalan diğeri onunkini ikisinide tanimiyacaksin seçim zamanı ama bizim milletimiz seçim gelince herşeyi unutuyor..... bunların aldığı para haram . Ama ikiside iyi siyasetçi çok güzel.. Bartin için hiçbir şey yapmıyorlar herkes kendi adamını ise yerleştiriyor biz arayınca hallederiz oluyor.

0 0 Cevap Yaz
Lozzak74 8 Aralık 2016 15:02

Sormazlar mı adama peki bu 80 trilyon ile çocuk parkı dışında kaç tane ise yarar birşey yapıldı. Hadi onu geçtim yıl olmuş 2017 hala merkezin içi köy yolu gibi takır tukur nazaman adam gibi biri çıkıp yolları düzeltecek!!yolda kazaya sebep olacak bir çukur bile 6 ay sonra kapatılıyor o da ustunkoru işte

0 0 Cevap Yaz
ahmet 7 Aralık 2016 12:57

Her seçimde trafik sorunu çözülecek diyorsunuz ama kaç yıldır Toki köprüsü için imar bile çıkartmadınız. Kanalizasyon hala ırmağa akıyor. Yalıdaki yoldan da bi habersiniz sanırım. Bu halkı daha ne kadar oyalayacaksınız ???

0 1 Cevap Yaz
Hasan 7 Aralık 2016 09:41

Bence en önemlisi torpil belediyeye el altından alınan personeller o kadar adaletsiz ki bi türlü gelmeyen imar planları oyalamaları.. ev yaptıramaz olduk

1 1 Cevap Yaz
yeşil bartın 7 Aralık 2016 09:00

Kadın Doğum Hastanesine basınç yapan su niye Kavallar ve Cumhuriyet mahallesine yapmıyor.Altkatlarda su var üstkatlarda su yok hangi devirde yaşıyoruz sayın belediye yetkilileri.Yetkili yi aradığımızda ne zaman çözüleceğini bilmiyor.Sorun olarak inşaat sayısının arttığını söylüyor.Ozaman imar onayı verdiğiniz yeni inşaat alanlarına mevcut borulardan değil önce iyileştirme yaparak su vermelisiniz.Bol su olan bartında niye susuzluk var...

0 1 Cevap Yaz
Yolcu 7 Aralık 2016 01:45

Ben anlamadim ne ödülü almis belediye? Yav KÖRLER icin tutkal la yapistirilan sari cizgiler icin vermis ler dir o ödülü😂😂😂cogu kopmus tekerlekli sandalyalar yol ortasinda gidiyorlar eyyy baskan yollar dar tamam ama kaldirimi tek tarafli yapip genis olmasini saglayabilirsin önerimdir

1 3 Cevap Yaz
istanbullu 7 Aralık 2016 01:33

bartın caddelerindeki dükkanların merdiven basamakları resmen kaldırımın yarsını kaplamış kırılıp dükkan içine alınmalı belediye yetkililerine duyurulur......

0 2 Cevap Yaz
istanbullu 7 Aralık 2016 01:27

bırakın artık çocuk parkı yapmayı... elin oğlu boğazın altından tren geçiriyor siz hala çocuk parkı yapıyorsunuz koskoca bir il belediyesi çocuk parkı yapıp hizmet yaptım diye övünemez nerde belediyenin çok katlı otoparkı çaycumada bile var sen habire çocuk parkı yap sanki keban barajı yaptın be mübarek büyük düşün büyük iş yap...davut fırıncıoğlu caddesi kaldırımları komple metal çiçeklik araç sağa yanaşıp kapıyı bile açamıyor her şeyin bir kararı var siz metalden duvar yapmışsınız onu bile düşünememişsiniz içi olmuş çöplük gibi..

0 3 Cevap Yaz
Bartinli 6 Aralık 2016 22:53

Sayın Bartın belediyesi yetkilileri,bartin suların bol olduğu bir şehir fakat Cumhuriyet ve kavallar mahallesindeki suların basınç sorunu nedir.Gündüz sular niye yok.önce bunu çözün.Bu sorun suların bol olduğu kışın bile çözülmez ise ne zaman çözülecek.2017 yatırım programında bu sorun için bir çözüm varmıdır.

1 1 Cevap Yaz
cevüz 6 Aralık 2016 22:34

sonuç?? yolları daraltan yüksek kaldırımlar, bozuk yollar, cami görünümlü pasaj, hala taşmaya devam eden çay, en fazla bir iki çocuğun oynayacağı park...

1 3 Cevap Yaz
Ametq 6 Aralık 2016 22:04

Bartın ın içine.... daha şunu yaptık bunu yaptık diye basın açıklaması yapıyorsunuz herkese söz veriliyor yapan yok yalandan başka hiç bir şeyiniz yok yazık valla bartına .... doldurduğunuzun artık herkes farkında

1 3 Cevap Yaz
Çekemiyorlar 6 Aralık 2016 21:37

Valla başkana laf yok elindeki imkanlarla bu kadar oluyor ne soz verdiyse yapmaya calisiyor bartının trafik sorunu var evet ama bartın la alakali bir durum deilki arac sayisi arttikca artiyor arac yollarini kapatsa bu sefer esnaf baş kaldirir vekillrin bartin icin ne yapabiliriz demeleri yerine sadece başkana çamur atmalari hic hoş deil

2 0 Cevap Yaz
istanbullu

git istan bulda 3 gün kalda gör bak bakalım işler nasıl oluyor oradakilerde insan uzaylı değil köy kafasını atın üstünüzdenn

0 1
Ümit 6 Aralık 2016 19:41

Çarşıyı tamamen trafiğe kapatın.İnsanlar rahat rahat alışveriş yapsınlar.Egzost dumanı koklayip korna motor sesinden kurtulsunlar.Koy otobüs duraklarına kaldırın valiliğin o taraflara taşıyın.

0 4 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
 İÇİN RESME TIKLAYIN!