Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın

GÜNCEL 21 Eylül 2016 13:51
Videoyu Aç Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın
A
a

Bartın Defterdarlığı, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun çerçevesinde
 • 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Varlık Barışı,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme,
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi
 
Kanunun 19 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini ifade eden Defterdarlık, yapılandırma kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitle ödenebileceğini ve vergi ihtilaflarının sonlanacağını söyledi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Yapılandırma Kanunuyla; vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek ve vergi ihtilafları sonlandırılacak.  Devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilecek, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek ve yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılacak.  
"KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI GETİRİYOR"
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yanı üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.
Borcun peşin ödenmesi halinde tekrar indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçlan 18 taksitte 36 ay sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanıyor.
"TÜM VERGİLER YAPILANDIRILABİLECEK"
Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Tüm vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi ne kadar vergi varsa bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.
"ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI DA YAPILANDIRILACAK"
YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler.  İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor. Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkânını da getirmektedir. Vergi davalarını sonlandırmak, idare ile sulh olmak ve yaşadıkları belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükellefler de Kanundan yararlanabilecek.
Bu kapsamda, ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esas alarak farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor. Bu alacakların peşin ödenmesi halinde de ayrıca Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak.
"HALEN VERGİ İNCELEMESİNDE OLAN MÜKELLEFLER İÇİN DE DÜZENLEME VAR"
Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor. Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda. İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından faydalanabilecek. Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar da bu imkândan yararlanacak.
"PİŞMANLIKLA BEYANA TAKSİT İMKÂNI"
Pişmanlıkla beyana taksit imkânı veriliyor. Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseyi kullanmak suretiyle vergi idaresinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkândan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecekler.
Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin pişmanlıkla beyanname verin ister peşin, ister taksitle hesaplanan tutarları ödeyin demektedir.
"MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI VERİLİYOR"
Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı. Mükelleflerimiz daha önceki yapmış oldukları beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2015 yılında 1 milyon TL kazanç beyan etti ve buna ilişkin kurumlar vergisini ödedi. Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı? diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 150 bin TL ilave beyanda bulunacak. Bu tutar üzerinden yüzde  20 oranında hesaplanan 30 bin TL lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden kurtulacak. Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse, ilave beyan üzerinden yüzde 20 yerine yüze 15 oranında hesaplanan 22 bin 500 TL vergiyi ödeyecek. Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek.  Bu kapsamda mükellefler, 2011 ila 2015 yıllarında beyan ettikleri;
o Gelir Vergisi,
o Kurumlar Vergisi,
o Gelir/Kurum Stopaj Vergisi,
o Katma Değer Vergisi
matrahlarını/vergilerini, Kanunda öngörülen oranlarda artırdıkları ve belli oranlarda hesaplanan vergileri ödedikleri takdirde, bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklar. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek.
"İŞLETME KAYITLARININ GERÇEK DURUMA UYGUN HALE GETİRİLMESİNE DE İMKÂN VERİLİYOR"
İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor. Bu kapsamda; o Genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için yüzde 10 oranında, o İndirimli orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranın yarısı oranında KDV hesaplanarak ödenecektir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.
BAŞVURU VE ÖDEMELER
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir idaresi Başkanlığının www.Rib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak.
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin Kasım 2016 ayında yapılması gerekiyor.
PEŞİN ÖDEMELER TEŞVİK EDİLİYOR
Vatandaşlarımıza peşin ödeme avantajını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ödenmesini teşvik etmek için ödemeler peşin yapıldığı takdirde, Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde  50 indirim yapılacak.
"TAKSİTLERİN İLK 2 SİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ŞARTI GETİRİLDİ"
Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik de düzenleme yapıldı. Kanunla, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki varlıkların her hangi bir vergi ödemeden milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlandı. Yurt dışındaki varlıklar yıl sonuna kadar Türkiye'ye getirilebilecek yurt içindeki varlıklar da yine yıl sonuna kadar işletme kayıtlarına alınabilecek. Bu kapsamda yapılan işlemler, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.
"VARLIKLARIN İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ KAR DAĞITIMI SAYILMAYACAK"
Yurt dışından getirilen varlıklar ile yurt içinde olup defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak. Kanunla ilgili sorularınızı cevaplıyoruz. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
 İÇİN RESME TIKLAYIN!