24 kişi alınacak, 96 aday belirlendi

Bartın Üniversitesine alınacak 24 sürekli işçi için 96 asil aday belirlenmesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Bartın Üniversitesinde alınacak 10 Temizlik Görevlisi, 11 Güvenlik Görevlisi, 1 Temizlik Görevlisi (Engelli) ve 2 Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) olmak üzere toplam 24 sürekli işçi için kura çekildi.
 
24 KİŞİ ALINACAK AMA 96 ASİL, 96 YEDEK BELİRLENDİ
 
İşe alınacak olan 24 kişi için 4 katı oranında 96 asil, 96 yedek olmak üzere toplam 192 aday belirlendi.
 
İŞKUR üzerinden yapılan 2 bin 588 başvuru arasından yapılan kura çekiminde, her iş kolunun 4 katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek aday belirlenmesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
 
Bartın Üniversitesi tarafından kura sonucunda belirlenen adaylar ile teorik ve uygulamalı olarak mülakat yapılacak olması işe alımlarda şimdiden kafaları karıştırdı.
Adayların nasıl bir sınava tabi tutulacağı merak konusu olurken torpil ve adam kayırma yapılacağı endişesine yol açtı.
Şimdiye kadar kurumlar tarafından işe alınacak adaylar kura ile belirlenirken Bartın Üniversitesi kuradan sonra mülakat yapacak olması karışıklığa neden oldu.
 
Sınav teorik ve uygulamalı olarak yapılacağı, sınava girecek adayların temizlik uygulamasına uygun kıyafetle, güvenlik görevlilerinin spor kıyafetle gelmeleri istendi.

SINAV NASIL OLACAK, MERAK KONUSU

Temizlik görevlileri içinden en iyi paspas yapan, en iyi çöp toplayan, en iyi cam silenin mi alıcağı merak konusu olurken
güvenlik görevlilerinin de engelli koşu, hedefe atış ve dövüş sanatları konusunda mı mülakata tabi tutulacağı merakla bekleniyor.

Bartın Üniversitesi tarafından daimi işçi alımında 4 katı aday belirlenmesi ve mülakat yapılmasının mevzuat gereği olduğu belirtildi.   
 
ADAYLAR 26 KASIM’A KADAR BAŞVURU YAPACAK
 
Kurada ismi belirlenen adaylar, 26 Kasım 2019 Salı günü 12.30’a kadar Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürlüğüne kendilerinden istenen belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekiyor.
 
İSTENEN BELGELER
 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Geçerli özel güvenlik kimlik kartının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Engel durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan hak sahipleri, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Eski Hükümlü olduğuna dair belgenin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)  
Sözlü sınava girecek adayların sınav günü ve yeri ise Bartın Üniversitesi resmi internet sayfasından (www.bartin.edu.tr) ilan edildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız.​

Bakmadan Geçme