500 daimi işçi alınacak

Müracaatlar başladı, işte şartlar...

Devlet Su işleri, Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 500 adet Sürekli İşçi alınacağını ilan etti.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, sürekli işçi alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya “www.iskur.gov.tr” aracılığıyla yapılacak.
DSİ 23.Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere Kastamonu ,Karabük,Zonguldak ve Bartın İllerinde ikamet eden ilan içeriğinde şartları belirtilen;
* 1 adet Greyder Oprt
* 1 adet Dozer Oprt
* 4 adet Ekskavatör Oprt
* 1 adet Yükleyici Oprt
* 1 adet Demir Kaynak Ustası
* 1 adet Oto Elektrik Ustası
* 1 adet Ağaç İşleri Ustası
* 1 adet Çarkhane Ustası
* 1 Ağır Vasıta Şoförü ilanı yayınlandı.
Uygun şartları taşıyanların 5-11 Kasım tarihlerinde İŞKUR üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.
 (İŞKUR BAŞVURU EKRANLARINDA KASTAMONU İLİ SEÇİLEREK BAŞVURU YAPILACAKTIR.)
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

 

Bakmadan Geçme