Aldatmaz komisyonda görev alacak

Milletvekili Aldatmaz meclis komisyonunda görev alacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğine seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile Adana Milletvekili Faruk Aytek, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, İstanbul Milletvekili Bayram Şenocak, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’ndan oluştu. Milletvekili Aldatmaz konuya ilişkin açıklamasında, “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren daimi ihtisas komisyonudur. Bu komisyon; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen petrol, elektrik, doğalgaz, LPG piyasası ile yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji ile ilgili diğer konular, madencilik, ticaret, sanayi, tüketici hakları, rekabet hukuku, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, şeker piyasası, AR-GE, akreditasyon ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşmektedir. Bölgemizde kara elmas olarak anılan taş kömürü madenlerinin ekonomiye kazandırılması ve bu dahilde yeni istihdam olanakları oluşturulması açısından da komisyonda yer almamız bölgemiz illeri açısından son derece önem arz etmektedir.  Yer aldığımız bu komisyonda ülkemiz ve milletimiz için faydalı hizmetlerde bulunmak yegane temennimizdir.” dedi.

Bakmadan Geçme