Amasra A sahası meclis gündeminde

15 seneden beri 1 kilogram kömür dahi çıkarmayan firma gerçeği ve hüsranı ortadayken bu yapılan nedir?

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Amasra Maden Sahalarındaki Ruhsat Devir ve Tescil İşlemleri İlgili Olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'in Yanıtlaması İstemiyle "Yazılı Soru Önergesi" Sundu.
 
Bankoğlu: "Bartınlıların Sabrını Zorlamayın. Şehrimizi Termik Santral Belasından Kurtarmaya Söz Vermiştik, Mücadelemiz ve Takibimiz Devam Ediyor. Amasra, Doğal Güzelliğini Koruyacak."
 
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun ("TTK") kendisinin işletmekte olduğu Amasra-A sahasında, öncelikle küçültmeye gidilmesi ardından da söz konusu maden sahasının malum şirketin işlettiği B sahasına katılmasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'in cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir yazılı soru önergesi sundu.
 
Bankoğlu, bahse konu yazılı soru önergesinde, aşağıdaki sorulara yer verdi:
 
1)Amasra-B sahası yönünden, aradan 15 sene geçmesine karşın 1 kilogram kömür dahi çıkartılmadığı gerçeği ve hüsranı ortadayken küçültülen Amasra-A sahasının işletmesinin de devredilmesi düşünülmekte midir?
2) Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra-A sahasını küçültme yoluna neden başvurmuştur? Bahse konu Kurum, Amasra-A sahasını işletecek fiili ve organizasyonel kapasiteden yoksun mudur?
3) 15 senelik süreç içerisinde, ilgili anonim şirket tarafından gerek bölgemize yatırım ve istihdam anlamında, gerekse de madencilik sektörü yönünden hiçbir kalıcı katkı sağlanamadığı aşikâr iken söz konusu devir ve tescil işleminin dayanağını oluşturması gereken "kamu yararı" nedir ve nasıl açıklanabilir?
 
4) Somut olayda, bahse konu anonim şirketin ayrı bir biçimde ruhsatlandırılması, TTK'ya ait alanı ne kadar daraltmıştır? Bu daraltmanın, üretime nasıl bir etkisi olacaktır?
5) Bartınlı hemşehrilerimin ve ülkemizin faydasına olacak şekilde, ruhsat bölme işlemindeki hatalı uygulamadan ne zaman dönülecektir? Kamu yararı bakımından elzem olan bu sorumluluğun gerçekleştirilmesi için nasıl bir planlama hayata geçirilecektir?
 
6) Öte yandan, 2019 yılının Mayıs ayı itibarıyla sonlanan "hazırlık süresi" ile alakalı ödenmesi gereken alacaklar yönünden ilgili şirkete karşı herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamış ise atılması düşünülen adımlar nelerdir?
 
CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, sunmuş olduğu Yazılı Soru Önergesine dair ayrıca şu beyanlarda bulundu:
 "Bilindiği üzere, Bartınımızın Amasra ilçesinde yer alan maden sahası, Türkiye Taşkömürü Kurumu ("TTK") tarafından "Amasra-A" ve "Amasra-B" sahaları şeklinde bölünmüştür. Diğer pek çok maden sahasında olduğu gibi ilçemiz Amasra bakımından da "rödövans" sistemi uygulanmaktadır.
 
2005 yılı itibarıyla "Amasra-B" sahasının işletilmesi, ihale yoluyla ve rödövans usulüyle bir anonim şirkete devredilmiştir. Gelinen noktada ise Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kendisinin işletmekte olduğu "Amasra-A" sahasını, öncelikle küçültme yoluna gittiğini, ardından ise bahse konu küçültülen maden sahasını, malum anonim şirketin işlettiği B sahasına eklemek suretiyle "ruhsat devir ve tescilinin" gerçekleştirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
 
İfade ettiğimiz bu işlemlerin takipçisi olacağız. Bartınlıların sabrını zorlamayın. Hepimizin bildiği üzere, Amasra'yı termik santral belasından kurtarmaya söz vermiştik, bu husustaki mücadelemiz de her anlamda devam ediyor. Amasra, doğal güzelliğini koruyarak var olmaya devam edecek. Biz de, çıktığımız bu yolda, hemşehrilerimizi yaşanan gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz."

Bakmadan Geçme