Amasra Kalesi Unesco Dünya Miras Listesi Yolunda

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Cenevizliler dönemine ait Amasra Kalesi, Dünya Miras Merkezi tarafından 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla 15.04.2013 tarihi itibariyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi kararı alınmıştır.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme uyarınca bir varlığın Dünya Miras Listesi'ne alınabilmesi için söz konusu varlığın UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen kriterlerden bir veya birkaçını karşılamasının yanında otantiklik, bütünlük ve iyi korunmuşluk gibi diğer koşulları da sağlaması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Dünya Miras Merkezi tarafından Geçici Listeye eklenen Amasra Kalesi'nin Dünya Miras Listesi'ne alınması için kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ile halkımızın konuya hassasiyet göstererek konuyla ilgili koordineli biçimde çalışmaları Amasramızın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bakmadan Geçme