Bartın'da 1 yılda kaç kişi cezaevine girdi

Ceza İnfaz Kurumu 2020 yılı İstatistikleri açıklandı.

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı %8,5 azaldı. Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı, 2019 yılının aynı tarihine göre %8,5 azalarak 266 bin 831 oldu.
Bartın'da 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 586 hükümlü statüsünde giriş 
 yaparken aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 782 hükümlü çıkış yaptı.
Ülkemizde 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı.
***Ceza infaz kurumunda bulunanların %96'sı erkek
Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2020 tarihindeki nüfusunun %84,3'ünü hükümlüler ve %15,7'sini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin %96,0'ını erkekler, %4,0'ını ise kadınlar oluşturdu.
***Her yüz bin kişiden 319'u ceza infaz kurumunda
Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye'de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011 yılında 172 iken, bu sayı 2019 yılında 351, 2020 yılında ise 319 oldu. Diğer taraftan 2020 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 390'ı ceza infaz kurumunda yer aldı.
***Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı bin 283 oldu
Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk  (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre %23,6 düşerek bin 283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı bir önceki yıla göre %21,4 düşüşle 10 bin 234 oldu.
***Ceza infaz kurumuna 2020 yılında 258 bin 401 hükümlü girdi
Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %95,9'unu, çıkan hükümlülerin ise %96,4'ünü erkekler oluşturdu.
***Hükümlülerin en çok işlediği suç yaralama oldu
Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin %15,7'si yaralama, %15,2'si hırsızlık, %5,9'u trafik suçları, %5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve %4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.
***Hükümlülerin %31,4'ünü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu
Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin eğitim durumu işlenen suça göre değerlendirildiğinde yaralama suçu işleyenlerin %29,9'u ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, %26,0'ı lise ve dengi meslek okulu, %21,4'ü ilköğretim mezunu kişilerden, hırsızlık suçu işleyenlerin ise %45,4'ü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, %17,6'sı ilköğretim, %15,6'sı lise veya dengi okul mezunu kişilerden oluştu.
***Öldürme suçu işleyenlerin %29,2'sini lise ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerin %32,1'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, %24,2'sini lise ve dengi meslek okulu, %16,5'ini ilköğretim mezunu hükümlüler oluşturdu. Öldürme suçu işleyenlerin %29,2'sini lise ve dengi meslek okulu, %28,8'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, %14,9'unu ilköğretim mezunları oluştururken, cinsel suçları işleyenlerin %31,7'sini ortaokul ve dengi meslek okulu, %24,2'sini lise ve dengi meslek okulu, %19,0'ını ilköğretim mezunu hükümlüler oluşturdu.
***Yükseköğretim mezunları en çok yaralama suçunu işledi
Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde; ilköğretim mezunlarında %18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında %16,7, ilkokul mezunlarında %16,5 ve yükseköğretim mezunlarında %9,2 ile yaralama suçu; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde %30,2, okuma yazma bilmeyenlerde %25,3, ortaokul mezunlarında %22,0 ile hırsızlık suçu ilk sırada yer aldı.

Bakmadan Geçme