Bartın'da 20 kişiye iş imkanı

Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı

Bartın'da TYP Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Gençlik Spor Müdürlüğünde çalışmak üzere 20 kişi işe alınacak. Bugün ( 7 Ekim’de) başlayan başvurular 11 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular İşkur, İşkur E Şube ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. 15 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında 9 ay boyunca çalışacak olanların belirlenmesi için kura çekilişi 13 Ekim 2021 tarihinde Bartın 1. Noterliğinde yapılacak. 1-304040 nolu program için 5 kişi (Erkek Öğrenci Yurdunda Çalışılacağı İçin Sadece Erkekler)
2-304041 nolu program için 15 kişi (Kız Öğrenci Yurdunda Çalışılacağı İçin Sadece Bayanlar)
****Katılımcılarda Aranan Şartlar:
Başvuru tarihi itibariyle son 1 ay işsiz olmak 18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almamak,
Öğrenci olmamak ve uzaktan eğitim alıyor olmamak,  Hane gelirleri 4.238,85 TL’nin altında olmak (Aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancı net asgari ücretin 1,5 katını(4.238,85 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP ye katılamaz.)
1-Resmi bilgi ve belgelerle tespit edilebilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensupluğuna ilişkin elde edilen çalışmaya ilişkin gelirler ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 inci maddesinde (Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratları) sayılan gelirleri ile bu gelirlere bağlı olarak fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü, TYP ödemesi (hanedeki ikinci kişinin TYP’ye katılması durumunda) kapsamında elde edilen gelirleri,
2-Sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm (emekli, dul ve yetim) aylıklarının, tamamı hane gelir hesabına dâhil edilir.
Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5)    katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.
***NOTER KURASINA DAHİL OLACAKLAR İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar birinci listeye, bunlar dışında kalan ikinci listeye dahil olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi  birinci listeye dahil edilecek olup gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Birinci listedeki başvurular tamamlanmadan 2. Listeden başvuranlar yararlanamayacaktır.
• Kadınlar,
• 35 yaş üstü bireyler,
• Engelliler,
• Eski hükümlüler,
• Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmalar.

Bakmadan Geçme