Bartın'da 8 projeye yüzde 50 hibe desteği

3 milyon 21 bin 510 TL tutarındaki 8 projenin tamamına yüzde 50 hibe desteği

KKYDP Kapsamında 8 Projemiz Kabul Edildi
13. Etap KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) kapsamında değerlendirilmek üzere 2019 yılında Bakanlığa gönderilen %50 hibeli tarıma dayalı ekonomik yatırımlar alanındaki 8 projemizin tamamı kabul edildi.
Bakanlığımızca kabul edilen ve toplam yatırım tutarı 3.021.510 TL projeler; 4 proje balya makinası, 1 proje balya + silaj makinası, 1 proje silaj makinası, 1 proje defne işleme tesisi (tamamlama projesi), 1 proje 150 koyun kapasiteli çadır ağıl projesinden oluştu.
Projelerin tamamlanması halinde Bakanlığımızca yatırımcılara toplam 1.472.755 TL hibe ödemesi yapılacak.
KKYDP projeleriyle doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitenin oluşturulması amaçlanıyor.

Bakmadan Geçme