Bartın'da en radikal karar alındı

Bartın Valisi Sinan Güner'in emri ile en radikal karar alındı...

VALİLİK EMRİ İLE GEZİNMEK YASAKLANDI
Bartın Valisi Sinan Güner'in emri ile zaruri haller dışında dışarıda gezmek yasaklandı.

İşte o emir
VALİLİK GENEL EMRİ (2020/1)
BİR NEVİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında sosyal mesafeyi sağlayabilmek amacıyla;
 İl İdaresi Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bunlarla ilgili diğer mevzuatta il valilerine verilen yetkilere dayanarak;
Önceki kararlarla girilmesi yasaklanan alanlar ile zaten kapatılmış olan yerler dışındaki bütün umuma açık alanlarda (yol, meydan, çarşı vb.)
acil gıda, sağlık, ilaç vb. zaruri ihtiyaçlar dışında gezinmek,
-toplu halde bulunmak, açılmasına izin verilmiş olan işyerlerinin içinde ve dışında toplu halde oturmak,
-zorunlu nedenlerle dışarıda bulunanların aile ilişkileri dışında yakın mesafede bulunmaları
28.03.2020 tarih ve saat 17.00 itibari ile yasaklanmıştır.
Bu yasakların uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, onların talebi ve gözetimi şartıyla belediyeler zabıtasına da yetki verilmesi,
Usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu kararlara uymayanlara İl İdaresi Kanunu’nun
66. Maddesi delaletiyle, Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası verilmesi,  Tarafımdan il geneline şamil olarak emredilmiştir.
Sinan GÜNER- Vali

Bakmadan Geçme