Bartın'da görev değişimi

8 yıl Bartın'da görev yapan müdürün tayini çıktı

Ali Özcan Aksaray’a  tayin oldu 
Bartın’da  uzun yıllardır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevinde bulunan Ali Özcan'ın tayini çıktı. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün yeni görev yeri belli oldu. 8 yıl sonra Aksaray’a tayini çıkan İl Müdürü Özcan Çevre Bakanlığının  (Personel Dairesi Başkanlığı) 21/02/2014 tarihli ve 2734 sayılı yazısı ile Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. olarak göreve başlamıştı. 31 Temmuz 2017 asaleten atanan  İl Müdürü Ali Özcan’a Bartın Olay medya olarak yeni görev yerinde  başarılar dileriz. 
Ali Özcan kimdir?
1973 doğumlu olan Ali ÖZCAN, İlkokul ve Ortaokul öğrenimlerini Konya'da, Lise öğrenimini ise Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini  Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlamış olup, halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2. lisans eğitimine devam etmektedir.
1999-2002 yıllarında TC. Ziraat Bankası'nda görev yapmştır. 2002-2003 yıllarında Eskişehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde Mühendis olarak görev yapmıştır.
2003-2011 yıllarında Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde Mühendis, Proje Şube Müdürü, İmar,İskan ve Kooperatifler Şube Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2011-2014 yıllarında Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde Altyapı Hizmetleri ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü, İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü, Yapım 2. Grup Şube Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Bakanlığımızın (Personel Dairesi Başkanlığı) 21/02/2014 tarihli ve 2734 sayılı yazısı ile Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. olarak göreve başlamıştır. Ali ÖZCAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bartın'da görev değişimi

Bakmadan Geçme