Bartın'da Masör Kursu Açılacak

Bartın'da Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 Ekim ayı içerisinde, Spor Masörü Yetiştirme Kursu açılması planlandığı belirtildi.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursun ilk gününde sporcuların Beden Eğitimi ve sporla ilgili, tahsil durumları, Spor Masörlüğü bilgilerini içeren bir değerlendirme yapılacağı ve bu değerlendirme sonucu katılacak kursiyerler tespit edileceği ifade edildi. Spor Masörlerinde aranacak şartlar ise şöyle, En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydı aranıyor.

Bakmadan Geçme