Bartın'da seçim heyecanı

5 yerde muhtar seçimi yapılacak

Sadece muhtar seçecekler!  Bartın’da Kırtepe Mahallesi ile Çeştepe, Ellibaş, Esbey ve Sipahiler Köylerinde 6 Haziran Pazar günü Muhtar seçimi yapılacak. Seçimlerde sadece muhtarlık için oy kullanılacağı, İhtiyar heyeti veya ihtiyar meclisi seçimleri yapılmayacağı duyuruldu. Muhtar adayları tarafından bu seçimlerde kullanılacak olan oy pusulaları, adaylar taralından beyaz, kağıda bastırılabilecek. Bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi her türlü araç ile çoğaltılabilecek ya da kapalı oy verme yerinde seçmenler taralından beyaz kağıda da yazılabilecek. Oy pusulalarında sadece muhtar adayının ismi yazılacak. Oy pusulaları için ancak beyaz kağıt kullanılabilecek. Renkli kağıtlara basılmış veya yazılmış oylar ise geçersiz sayılacak.


Oy kullanacak olanlar kısıtlamadan muaf. İl umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kırtepe Mahallesi, Esbey Köyü, Ellibaş Köyü, Çeştepe Köyü, Sipahiler Köyünde muhtarlık seçimleri yapılacağından; Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kâğıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergâh ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 

 

 

Bakmadan Geçme