Bartın Filyos projesi için neler yapmalı?

Bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayacak Filyos projesi için Bartın valiliğinde toplantı yapıldı.

Filyos Vadisi Yatırım İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı.
Vali Sinan Güner, “Hem liman ve endüstri bölgesi hem de doğal gaz üretim ve dağıtım merkezi olacak Filyos Bölgesine ve Filyos Projesine duyduğumuz heyecanı, ilgimizi, bu bölgede yaratılacak ekonomik değerlere katılarak pay alma isteğimizi; ilimizin kalkınmasında ve gelişmesinde bölgenin ve projelerin bir bileşeni olmak istediğimizi; bu alanda her türlü iş birliği ve gayrete hazır olduğumuzu bölgesel ve ulusal paydaşlarımıza net ve yüksek sesle ifade etmektir.” dedi. Bu toplantının amacının Filyos Bölgesine ve bölgede üretilecek projelere entegrasyonu kolaylaştırmak, bu sayede ilimizin istihdam, üretim, büyüme ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak işlerin ve takip edilecek yol ve yöntemlerin neler olması gerektiğini somut olarak belirlemek; uygulayıcı ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşları da belirleyerek bir eylem planı yapılmasının amaçlandığını belirtti. Filyos projesi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı: Mugada-Kızılkum-Filyos bağlantı yolu, Mugada-Kızılkum Bölgesinde kamuya ait arazilerin tespiti, eğitim ve dinlenme tesisi yapılmak üzere yer tahsisi, OSB parsellerinin tahsisi (filyos bölgesi ile ilgili sanayi alanlarının tespiti), Bartın Belediyesi tarafından Çaycuma yolu istikametinde yeni konut ve sanayi parselleri üretilmesi ve imar planlarının yapılması, Filyos-Bartın demiryolu bağlantısı, Kozcağız-terminal arası bölgede arsa üretimi, Bartın Üniversitesinde teknopark açılması ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında teknik okul veya mevcut okullarda modern atölyeler açılması konuları görüşüldü.
Toplantı katılımcıların projeye yönelik görüş ve önerileriyle sona erdi.

Bakmadan Geçme