Bayram namazı kaçta, Arefe gününün fazileti?

Bartın'da Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak, Teşrik tekbiri, Arefe gününün fazileti, bayramlaşma programı...

Bartın’da Kurban Bayramı namazı Pazar günü 6.38’de kılınacak.
Bayramlaşma Ramazan Bayramında olduğu gibi yine Millet Konağında saat 13.00’te gerçekleştirilecek.
AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular:
“Allah (c.c.) katında Arefe gününden daha fazîletli hiçbir gün yoktur. Arefe gününde Allâhü Teâlâ rahmeti ile dünyâ semâsına tecellî eder, yer halkı ile gökteki meleklere karşı iftihar edip şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. Azâbımı görmedikleri hâlde uzak yoldan terli ve toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette rahmetimi ümid ederek bana geldiler. Kullarımın cehennem azâbından kurtulup bağışlanmaları en çok Arefe gününde olur.” 
 
“Şeytan Arefe gününden başka hiçbir günde daha zelîl, daha hakîr, daha küçük ve daha öfkeli görülmemiştir. Bu, Arefe gününde Allâh’ın rahmetinin inmesinden ve Allâh’ın günâhları bağışlamasındandır. Bir de Bedir Muhârebesi’nde böyle görülmüştür. Çünkü şeytan o zaman, Cebrâil Aleyhisselâm’ı (düşmana karşı) melekleri saf yaparken görmüştü.”
 
“Kim ki Arefe gününde Allah’tan dünyâ ve âhirete âit bir ihtiyacını isterse, Hz. Allah onu verir.” 
 
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) Arefe günü akşamı ümmeti için duâ ettiler. Allâhü Teâlâ duâsını kabul edip: “Zulmederek başkasının hakkını alanlar hâriç bütün ümmetin affedildi. Muhakkak ben, mazlûmun hakkını zâlimden alırım.” buyurdu. 
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Yâ Rabbi! Dilersen mazlûma cennetini verir, zâlimi de mağfiret edersin” diye ilticâ ettiler. Arefe akşamı buna cevap verilmedi. Sabah olunca Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) duâsını Müzdelife’de tekrar ettiler. Orada, “İstediğin verildi” buyuruldu. 
 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tebessüm buyurdular. Onun tebessüm ettiğini gören Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer (r. anhümâ) sebebini sordular. Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem): 
 
“Allâh’ın düşmanı İblis, duâmın kabul edildiğini ve ümmetimin mağfiret olunduğunu öğrenince gâyet perişan bir vaziyette yerden toprak alıp başına saçıyordu. Onu böyle görünce tebessüm ettim.” buyurdular. (el-Gunye, Abdülkâdir Geylânî k.s.) 
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazının her iki rekâtindeki üçer adet fazla tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rekâtte kırâatten önce, ikinci rekâtte kıraatten sonra alınır. Bayram namazı şöyle kılınır: 
 
“Niyet ettim Allah rızâsı için bayram namazını kılmaya, uydum hâzır olan imâma” diye kalben niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek iftitâh tekbiri alındıktan sonra eller bağlanır. 
 
“Sübhâneke”den sonra imâm sesli, cemâat sessiz “Allâhü Ekber” diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlara salar; yine elleri kaldırarak ikinci tekbiri alır ve ellerini yanlara salar; üçüncü tekbir alınınca eller bağlanır. İmam açıktan Fâtiha ve bir sûre veya en az üç âyet okur, cemâat dinler. Rükû ve secdeden sonra da ikinci rekâte kalkılır. 
 
İkinci rekâtte imâm önce Fâtiha sonra bir sûre veya en az üç âyet okur. Sonra birinci rekâtin başında alınan tekbirler bu defa kırâatın sonunda üç defa alınır ve eller hep yanlara salınır, dördüncü tekbir ile rükûa gidilir ve namaz tamamlanır. 
 
Cuma namazında, namazdan evvel hutbe okunduğu gibi bayram namazlarında da namazı müteâkip hutbe okunur. Hutbeye tekbir ile başlanır, cemaat de bu tekbirlere hafifçe iştirak eder. 
 
AREFE VE BAYRAM GECELERİNİ İHYÂ
 
Arefe ve bayram gecelerinde mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapılır ve Tesbih Namazı kılınır. (Hatm-i İstiğfâr, 1001 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” okumaktır.)
 
(Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)
TEŞRİK TEKBİRİ
Hz. İbrâhim Aleyhisselâm, Hz. İsmâil’i (a.s.) kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü ekber, Allâhü ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu.
 
Teşrik tekbîri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her müslümana vâciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz...” meâlindeki 203. âyeti teşrik tekbîrine işâret etmektedir.
 
Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arefe’dir. Arefe günü sabah namazından başlayarak beş gün; Zilhicce’nin 13’üncü, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar -yirmi üç vakitte- her farz namazın arkasından “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.” diye tekbir alınır.
 
Sol tarafa selâm verildikten sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünyâ kelâmı konuşmadan tekbir getirmek lâzımdır.
 
Teşrik tekbirini münferid (namazını yalnız kılan), imâm, cemâat, mukîm, müsâfir, kadın-erkek herkes okur.
 
KURBAN KESEMEYENLER NE YAPMALIDIR?
 Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsâit olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra altı rekât namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir: 
 “Yâ Rabbi, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücûdumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum, beni de kurban kesenler meyânına kabul eyle.”
 Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ enzelnâhü...,
 Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ a’taynâ...,
 Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn...,
 Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı şerif,
 Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Felak Sûresi,
 Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 Nâs Sûresi okunur.
 BAYRAM SABAHI MÜSTEHAP OLANLAR
 Bayram sabahı erken kalkmak.
 Misvak kullanmak.
 Gusletmek. (Boy abdesti almak)
 Güzel koku sürünmek.
 Temiz ve helâl elbise giymek.
 Kurban Bayramı’nda imsak vaktinden bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi bir şey yiyip içmemek.
 İlk yediği, kurban eti olması için yemeği namazdan sonra yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanın ciğerinden yerlerdi.
 Mümkünse namaza yürüyerek gitmek.
 Namazdan sonra başka bir yoldan dönmek.
 Neşeli olmak.
 Çok sadaka vermek.
 “Tekabbelallâhü minnâ ve minküm” (Allah bizden ve sizden kabul buyursun.) diyerek müslümanlara, akraba, komşu ve sevdiklerine duâ etmek ve onlarla musâfaha etmek.
 Kurban Bayramı namazına giderken yolda sesli tekbir getirmek.
 KURBAN KESTİKTEN SONRA NE YAPILIR?
 Kurban kesildikten sonra 2 rekât teşekkür namazı kılınır. Fâtiha’dan sonra birinci rekâtte 1 Kevser Sûresi (İnnâ a’taynâ...), ikinci rekâtte 1 İhlâs Sûresi (Kul hüvallâhü ehad...) okunur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:    
 “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rekât namaz kılın. Müslümanlardan hangisi bu iki rekât namazı kılıp Allâhü Teâlâ’dan bir şey isterse Allâhü Teâlâ o kimseye elbette istediği şeyi verir.”
 
“Yâ Rabbi! Bu kurban (sığır, koyun veya keçi) sendendir, sanadır ve senin rızan içindir. Lütfunla ve kereminle Halîl’in İbrâhim (a.s.) ve İsmâîl’den (a.s.) ve Habîb’in Muhammed’den (s.a.v.) kabul ettiğin gibi fazlın, lütfun ve kereminle şu âciz kulundan da kabul et; yâ Ekrame’l-Ekramîn!..” diye duâ edilir, din ve dünya hâcetleri istenir.

 

Bakmadan Geçme