Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Meclis toplantısında karara bağlanan maddeler...

2020’NİN İLK TOPLANTISINDA 16 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Bartın Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısı 7 Ocak Salı günü saat 16.00’da yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda meclis gündeminde olan 16 madde görüşülerek karara bağlandı. 
-Gündemin birinci maddesi olan Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebi ile devam etti. Madde Kabul edildi.
-Gündemin ikinci maddesinde ise Memur kadro değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-Gündemin üçüncü maddesinde ise Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususları görüşüldü. Madde kabul edildi.
-Dördüncü gündem maddesinde ise Harcırah bedelinin belirlenmesi talebi görüşüldü. Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.
-Gündemin beşinci maddesinde ise Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi görüşüldü. Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.
-Gündemin altıncı maddesinde Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalıştırılan Programcı, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-Gündemin yedinci maddesinde ise Zabıta Personeline 2020 yılı içerinde ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
-Sekizinci gündem maddesinde ise İtfaiye Personeline 2020 yılı içerinde ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
-Gündemin dokuzuncu maddesinde Şiremirçavuş Mahallesine kayıtlı bulunan “Kahveciler Sokak” isminin “Kadun Ana Sokak” olarak değiştirilmesi talebi görüşüldü. Madde Mahalle ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edildi.
-Onuncu gündem maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2020 yılında sosyal denge tazminatı ödenmesi talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-On birinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bartın Seyirtepe Camii Yaptırma Derneği ile Bartın Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-On İkinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki incelene raporunun değerlendirilerek karar alınması talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi.
-On üçüncü gündem maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-Gündemin on dördüncü maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi İnkum Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer yönetmeliğinde madde değişikliği yapılması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-On beşinci gündem maddesinde ise Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonunun kurulması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.
-Gündemin son maddesinde ise Evliya Çelebi Cami Yaptırma Derneği ile Bartın Belediyesi arasından işbirliği protokolü yapılması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.

Yeni yılın ilk Belediye Meclisi Toplantısı bir sonraki toplantının 7 Şubat Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırılmasının ardından sona erdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” “Memleketimizin günümüzdeki ihtiyaçları ve geleceği için son derece önemli kararlar aldığımız Belediye Meclisi’mizin Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdik. Gündemde olan 14 maddeyi görüştüğümüz bu toplantının da değerli halkımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Bakmadan Geçme