Belediye Meclisinde 18 madde görüşüldü

Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 15 gündem maddesine 3 madde daha ilave edildi. 18 gündem maddesinden 7’si komisyonlara sevk edilirken, 11 gündem maddesi ise karara bağlandı.  

BELEDİYE PROJE ORTAĞI OLDU
Gündemin birinci maddesinde yer alan 1 adet binek otomobil alınması talebi kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan “Parthenios Hareketleniyor” isimli proje hakkındaki konu görüşüldü. Bartın Ticaret Sanayi Odası tarafından ilimizde Kano sporunun gelişmesine yönelik olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na(BAKKA) sunularak onaylanan “Parthenios Hareketleniyor” isimli projeye Bartın Belediyesi’nin iştirakçi olarak katılmasına karar verildi. Alınan bu kararla Bartın Belediyesi, TSO tarafından BAKKA’ya başvurusu yapılan çalışmaya proje ortağı oldu. 
7 MADDE İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA SEVK EDİLDİ
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 1183 ada, 4-5 ve 6 nolu parsellerin satışı talebi, gündemin dördüncü maddesinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 69 nolu parselin satışı talebi, gündemin beşinci maddesinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 70 nolu parselin satışı talebi, gündemin altıncı maddesinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi tapuda 893 ada 14 nolu parselin satışı talebi, gündemin yedinci maddesinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait Şiremirçavuş Mahallesi tapuda 1340 ada 2 nolu parselin satışı talebi,  gündemin sekizinci maddesinde yer alan Balamba (Çaydüzü) Mahallesi, tapuda 1381 ada, 44 parsel numaralı taşınmaz üzerinde tahsis amacına uygun kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ve gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi tapuda 788 ada 14 nolu parselin satışı talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edildi. 

BELEDİYE AİT 2 OTOBÜS ÖĞRENCİ TAŞIYACAK
Bartın Belediyesi’ne ait 2 adet otobüsün Kemerköprü’den Kutlubey Yazıcılar Üniversite Kampüsü arasında öğrenci taşımasına karar verildi. Gündemin on birinci maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin iptal edilerek yeni hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin kabulü talebi kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü 2020 bütçesinden belirtilen ödenek kalemlerinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesine aktarılması talebi görüşülerek, kabul edildi. 

HALK OTOBÜSLERİNE DESTEK
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri destek talebi görüşüldü. 53 adet Özel Halk Otobüsüne yıllık çalışma ücreti ve ulaşım alt yapısı ücretlerinin faizsiz olarak 16.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş sayılması, aylık 2 bin TL’lik gelir desteğinin 3 ay boyunca verilmesi ve bu gelir desteğinin mevcut borçlardan mahsup edilmesine karar verildi. 
2 YENİ KOMİSYON KURULACAK
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 86 ada, 17 nolu parselin satışı talebi kabul edildi. Gündemin on beşinci maddesinde yer alan Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Merkez İlçe Kırtepe Mahallesine kayıtlı “Eski Konak Caddesi” isminin “Asma Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi görüşüldü. Cadde ismiyle ilgili komisyonun “Eski Konak Caddesi”  olarak devam etmesi yönündeki görüşü kabul edildi. Gündemin on altıncı maddesine yer alan 1 adet iş makinesi(kepçe) alımı talebi kabul edildi. Gündemin on yedinci maddesinde yer alan Tarım Komisyonu kurulması talebi ve gündemin on sekizinci maddesinde yer alan Kültür ve Turizm Komisyonu kurulması talebi kabul gördü. Bir sonraki Meclis toplantısında Komisyon Üyelerinin belirlenmesi kararlaştırıldı. 
İlimize Hayırlı Uğurlu Olmasını Diliyorum
Karara bağlanan ve gerekli görülen maddelerin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı,  5 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da yeniden toplanmak üzere sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, Mecliste alınan kararların Bartın’a hayırlı ve uğur olmasını diledi. Akın; “Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Alınan kararların ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

Bakmadan Geçme