Belediyeye ve başkana milyonluk dava

Mektupla itibarı zedelenmiş

Amasra’yı Termik Santralle bitirmek isteyen Hattat’tan Amasra Belediyesine ve Başkan Recai Çakır’a yazdığı mektup nefeniyle 1 milyonluk Tazminat davası açıldı. Konu ile ilgili Amasra Belediye başkanlığı yazılı açıklama yaptı. AMASRA-BARTIN HALKINI 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİYLE SİNDİREMEZSİNİZ! Amasra halkının yaklaşık 16 yıldır ilçemizde HATTAT Holding ve bağlı HEMA Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Termik Santral projesine karşı olan onurlu mücadelesi herkesin malumudur. Bu mücadele kapsamında Bartın Platformunun öncülüğünde Amasra ve Bartın halkı tarafından Termik Santral projesine ilişkin açılan davalar halkımız lehine sonuçlanmış ve Amasra İlçemizde Termik Santral için verilen izinler bir bir mahkemelerce iptal edilmiş; böylece bu projenin gerçekleştirilebilmesi yönündeki idari işlemlerin hukuka aykırılığı Yüce Türk Yargısınca tescillenmiştir. Gelinen süreçte HATTAT Holding’e bağlı şirketlerce işletilen Türkiye Taşkömürü İşletmelerine ait olan kömür sahalarından olan Amasra-B sahasının kullanımı ile ilgili adı geçen şirket tarafından 2020 Kasım ayında bazı Çinli şirketlerle muhtemel bir ortaklık içerisine gireceği yerel medya kanalıyla duyurulmuş; buna ilişkin haber ve görseller medyaya servis edilmiştir. HATTAT Holding’in daha önce de bu tarz girişimleri ve olumsuz neticeleri tecrübe ile sabit olduğundan Bartın Platformu ile yapılan istişare neticesinde Bartın Platformunun, Bartın Belediye Başkanı ile birlikte eş sözcüsü olan Amasra Belediye Başkanımız Recai ÇAKIR, Bartın Platformu adına söz konusu Çinli muhtemel ortaklara Termik Santral sürecine ilişkin bir mektup göndermiştir. Bu mektubun gönderilme amacı Amasra-B sahasının yerli ve milli olarak işletilmesini, istihdamın Amasra ve Bartın’da yaşayan işsiz gençlerin işe alınması suretiyle gerçekleştirilmesini, ülkemiz ve bölgemizin değeri olan taşkömürünün yabancılara teslim edilmemesini sağlamaktır. Amasra Belediye Başkanımız Sn. Recai ÇAKIR, Amasra ilçemizin en büyük sivil toplum örgütü olan Amasra Belediye Başkanı olarak Amasra’ya ve Amasra Halkına olan tarihi sorumluluğunun gereği olarak söz konusu mektubun imzacısı olmuştur. Buna karşılık HATTAT Holding ve bağlı şirketleri bu mektubu bahane ederek hem Belediye Başkanımız Sn. Recai ÇAKIR’ın şahsına hem de Amasra Belediye Başkanlığımıza şirketlerinin bahsi geçen mektup nedeniyle ticari itibarlarının zedelendiğinden bahisle 1.000.000,00-TL’lik manevi tazminat davası açmıştır. Belirtmek gerekir ki HATTAT Holding ve bağlı şirketleri davacı sıfatıyla bu manevi tazminat davasını Amasra Belediye Başkanlığı nezdinde aslında Bartın-Amasra halkına açmışlardır. Açılan davanın bir baskı ve sindirme amacı taşıdığından şüphe yoktur. Ancak bilinmelidir ki ne Amasra Belediye Başkanı Recai ÇAKIR ne Amasra Belediye Başkanlığı ne de Bartın-Amasra halkı dün olduğu gibi bugün de Anayasal bir hak olan “Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı (md.56)” kapsamındaki onurlu “Termiksiz Yaşam” mücadelesinden bir adım dahi geri atmayacaklarıdır. Kömürün bölge insanı ile çıkarılmasına evet, Termik Santrale hayır diyerek sürecin tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Bakmadan Geçme