Cami inşaatında neler oluyor?

Demirler paslanmış, sözleşmesi feshedilmiş!

Bartın Merkez Camii ve Külliyesi inşaatı ile ilgili Diyanet Vakfı Bartın Şubesi tarafından açıklama yapıldı. Bartın Merkez Camii ve Külliyesi’nin yapım ihalesini alan Müteahhit firma yetkilisinin inşaat çalışmalarına engel olunduğuna yönelik iddialar üzerine Diyanet Vakfı Bartın Şubesinden açıklama yapıldı. Açıklamada yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmesinin feshedildi belirtildi. İşte o açıklama:

-150 gün inşaatı sekteye uğrattı

“Bartın Merkez Cami ve Külliyesi inşaatı hakkında bazı basın kuruluşlarında yer alan kamuoyunu yanıltıcı iddialara ilişkin basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucu Keskinoğlu Taahhüt İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi, Bartın Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yüklenici firması olmuştur. İhalenin ardından pandemi, ekonomik kriz ve artan inşaat maliyetlerini sebep göstererek tarafımızdan anlaşılan bedel üstüne iyileştirme yapılmasını isteyen firmaya ilk anlaşmanın yaklaşık 4 katı ücret teklif edilerek 27.04.2022 tarihinde mutabakat sağlanmıştır. Cami inşaatının temel seviyesi, bodrum kat, perde ve filizler (su basman seviyesi) bölümlerini tamamlayan firma tabliye bölümünü tamamlamayarak 2023 Mart ve haziran aylarında avans almasına rağmen 150 gün boyunca inşaatı sekteye uğratmıştır. Sözleşmeye aykırı davranarak cami inşaatını durduran ve 4 kere yazılı, defaatle de sözlü uyarılarımıza rağmen cami inşaatını devam ettirmeyen firma, yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Tarafımızdan ilk anlaşmanın 10 katı fiyatı talep eden firmaya TÜİK inşaat işçilik maliyet verilerine göre fiyat artışı hesabı yapılarak yeni teklif verilmiştir. Ancak söz konusu firma inşaat sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrara devam ederek tehditkâr tutum sergilemiştir ve iş yavaşlatmaya giderek süreci çözümsüzlüğe sürüklemiştir. İyi niyetimize rağmen yapılan ilk anlaşmanın yaklaşık 10 katı ücret talep eden firmaya iş programı çerçevesinde 6 aylık sürelerde fiyat artışları yapılabileceği tebliğ etmemize rağmen inşaat faaliyetlerini sürdürmemiştir. Yapılan denetimler sonucu; iş programını idareye sunmaması, all risk sigortası yaptırmaması, inşaat alanında teknik personel (iş sağlığı-iş güvenliği) makine teçhizat ve ekipman bulundurmaması, inşaat sahasını tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunması ve inşaat faaliyetlerini durdurması sebebiyle kamuyu zarara uğrattığı tespit edilmiştir. 

-Kolon demirleri paslanmış 

Mahkeme Heyeti tarafından 15.11.2023 tarihinde yapılan tespitte "Kolon demirlerinin açıkta ve paslanmış olduğu, yüklenici firma tarafından açık alanda bırakılan inşaat demirlerinde paslanma görüldüğü, herhangi bir inşaat faaliyetinin yapılmadığı, çalışan işçi gözlemlenmediği belirtilmiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından Keskinoğlu Taahhüt İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi ile yapılan sözleşme, idaremiz tarafından haklı ve tek taraflı olarak 14.11.2023 tarihinde fesih edilmiş olup, avukatımız aracılığı ile yüklenici firmaya fesih evrakları tebliğ edilmiştir. Fesih sonucunda idaremizin sorumluluğuna geçen şantiye sahasında tasarrufumuz ile gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. 1 yılı aşkın süredir kamuyu zarara uğratarak Bartın halkını mağdur eden ve kendini mağdur gibi göstermeye çalışan ilgili firma hakkında başlattığımız yasal süreç devam etmektedir. Gerekli iş ve işlemler yapılarak Bartın Merkez Cami ve Külliyesi'nin yapımına tüm hızıyla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakmadan Geçme