DSİ işe alınanların listesini açıkladı

DSİ sınav sonrası Bartın'da işe alınanların listesini yayınladı

2021 YILI İŞÇİ ALIMI SINAVINI KAZANANLARIN LİSTESİ VE İSTENEN EVRAKLAR
*BARTIN ELEKTRİK TEKNİSYENİ POZİSYONU: Murat Ceylan (asil)
*BARTIN TOPOGRAF POZİSYONU:Umut Çağlayan (asil)
*BARTIN HİDROLOG POZİSYONU:Yaşar Görünmez (asil)
*BARTIN AŞÇI YARDIMCISI POZİSYONU: 1-Sercan Artak (asil)
2-Satiye Oğuz (DURSUN) (yedek)
*BARTIN BEKÇİ POZİSYONU:1-Harun Özbay (asil) 2-MUSTAFA BEZİRCİ(yedek)
DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞÇİ ALIMI SINAVLARINDA ASİL *KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
• Dilekçe (Kurumda Hazırlanabilir)
• Kamu Kurumuna İlk defa İşçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formu
(Kurumda Hazırlanacak)
• Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (Kurumda Çekilebilir)
• İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)
• Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)
• Terhis Belgesi veya Askerlik durum belgesi
(E-devletten çıktı alacakların belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor
olması gerekmektedir)
• 3 adet vesikalık fotoğraf (kravatlı)
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı,
Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam
Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Aslı)
(Aile Herkimi veya Tek Hekim Raporları kabul edilmeyecektir)
• Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş
Psikoteknik Raporu. (Aslı)
• Asil Listede bulunan adaylar;
Bölge Müdürlüğümüz, Personel Şube Müdürlüğüne yukarıda yer alan istenilen
belgeleri 05.11.2021 - 15.11.2021 tarihleri arası elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
İletişim:
ADRES: DSİ 23. Böl. Müd. (İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad.Nu.53 MERKEZ / KASTAMONU
Tel. (0366) 214 13 14 

Bakmadan Geçme