Güneş Rektörlük için adaylığını açıkladı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü seçimleri için adaylığını açıkladı.

1982 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktor, Doçent ve Profesör ünvanını alan Güneş’in Türkçe öğretimi, okuma-yazma öğretimi, hızlı okuma, yetişkin eğitimi, ders kitaplarının incelenmesi ve sınıf yönetimi konularında 16 kitap ve 200’den fazla yayını bulunuyor.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü seçimleri için adaylığını açıkladı. 1997-1999   yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Eğitiminin Kuramsal Temelleri  Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2011’den bu yana Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Güneş’in Türkçe öğretimi, okuma-yazma öğretimi, hızlı okuma, yetişkin eğitimi, ders kitaplarının incelenmesi ve sınıf yönetimi konularında 16 kitap ve 200’den fazla yayını bulunuyor.

Güneş, adaylığı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Üniversiteler toplumda önemli ve saygın bir yere sahip yükseköğretim kurumlarıdır. Bu kurumlar tarihsel süreç içerisinde farklı roller ve görevler üstlenmiştir. Bazı dönemlerde eğitim ve öğretim, bazen dönemlerde bilim ve bilgi, bazı dönemlerde ise ekonomik ve toplumsal gelişmelere katkısı ön plana çıkmıştır. Birinci nesil üniversitenin görevi eğitim ve toplumun ihtiyaç duyduğu meslek insanını yetiştirmek olmuştur. İkinci nesil üniversitede araştırmaya önem verilmiş, bilimsel araştırma sonuçlarını yayınlamak, “makale”, “rapor” ve “kitap” hazırlamak, “ulusal” ve “uluslararası” bilimsel atıf indekslerine giren dergilerde yayın yapmak önem kazanmıştır. Üçüncü nesil üniversite anlayışında girişimcilik, AR-GE, patent ve teknoparklar ortaya çıkmıştır. Son yıllarda gündeme gelen dördüncü nesil üniversitede ise üniversitelerin toplumsal sorumluluğu ön plana çıkmıştır. Bu anlayışta üniversitelerin toplumu geliştirmek için çalışması, projeler üretmesi ve toplumla kaynaşması bir zorunluluk olmuştur. Böylece üniversitenin rolleri “eğitim-öğretim”, “araştırma”, “girişimcilik ve yenilikçilik” ve “toplumu geliştirme” olarak ilerlemiştir. Üniversitelerin bu görevleri iyi yapmaları, değişim ve gelişimlere zemin hazırlamaları ve geleceğe yön vermeleri beklenmektedir.

Bartın Üniversitesi 2008 yılında kurulan yeni bir üniversitedir. Henüz bu görevlerin hiçbirinde yeterince ilerlemiş değildir. Bu görevlerin etkili ve verimli olarak yerine getirilmesi, yönetici, akademik ve idari personel ile öğrencilerin işbirliği içinde çalışmasına bağlıdır. Ülkemizin amaçladığı 2023 hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacak,  öğrencilerimize düşünme, anlama, sorgulama, sorun çözme gibi 21.yüzyılın becerilerini kazandıracak bir Üniversite olmanın yolu deneyimli, liyakatli, adaletli ve katılımcı yönetim anlayışına sahip kadrolarla mümkün olacaktır.

Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesini birlik ve beraberlik içinde daha ileriye taşımak, sorunlarına hızlı çözümler üretmek ve geleceğine yön vermek için  rektör adaylarını sıralama seçiminde aday olduğumu bilgilerinize sunar, bu seçimin Üniversitemize başarı getirmesini dilerim"

Prof. Dr. Firdevs Güneş kimdir?

Konya-Çumra’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı.  1982 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktor, Doçent ve Profesör ünvanını aldı. Türkçe öğretimi, okuma-yazma öğretimi, hızlı okuma, yetişkin eğitimi, ders kitaplarının incelenmesi ve sınıf yönetimi konularında 16 kitap ve 200’den fazla yayını bulunmaktadır. Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ,  halen Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Bakmadan Geçme