Günlerce randevu alamayan hastalar var

Beş dakikada bir hasta bakıp nasıl teşhis koyup nasıl tedavi verecek?

Hekimler iş bırakacak. Bartın Tabip odası, 8 Şubat Salı günü seslerini ve taleplerini duyurmak için eylem yapacaklarını duyurdu. Aciliyeti olmayan vatandaşlara 8 Şubat günü bakılmayacak. İşte yapılan açıklama:
KAMUOYUNA DUYURULUR
Özellikle Covid-19 salgını baş gösterdiğinden bu yana, sağlık alanındaki sorunlar daha belirgin hale gelmiştir. Şöyle ki;  Türkiye, covid-19 vakalarının en çok görüldüğü ve en yüksek ölümlerin olduğu ülkelerden biri haline geldi. Bu nedenle halkımızla birlikte en başta biz sağlık çalışanları ve hekimler olarak hastalanıp, hayatımızla ödüyoruz. Salgına karşı asıl mücadele, hastalığın yayılmasını önleyecek önlemlerin sahada yapılmasıdır. 
Uygulanan sağlık politikası ile mesleki saygınlığımız hedefe konulmuştur. Sağlıkta şiddet, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Önceleri hastane kuyruklarında bekleyen vatandaş, şimdi randevu alabilmek için günlerce beklemektedir. Tüm bunların nedeni ise sanki hekimler ve sağlık çalışanlarıymış gibi gösterilmektedir. Beş dakikada bir hasta bakacaksın dayatmalarında hekim, hastalarına nasıl teşhis koyup nasıl tedavi verecektir. ‘’hekim yüzüme baktı ilaç yazdı dedi’’ diye vatandaşın feryadını her gün duymaktayız. Bunun sorumlusu hekim değildir. Ağır çalışma koşulları, düşük ücretler, şiddet, mobing gibi faktörler, mesleki saygınlık kaybımız mesleğimizi çekilmez hale getiriyor ve genç meslektaşlarımız okullarını bitirir bitirmez yurt dışına gitmeye çalışıyor. Aile hekimleri ise artan iş yükü karşısında tükenmiş durumdalar. Yeni bir yönetmelik çıkararak, sesinizi çıkarırsanız maaşınızı keseriz veya işten atarız baskısı uygulamaya başladılar. 
İş yeri hekimlerini ise OSGB’ lere mahkûm ederek emeklerini ucuzlattılar. Sağlık alanında yaşanılan tüm bu olumsuzları dile getiren Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Meslek Örgütlerinin mücadelesi sonucunda nihayet hekim ücretlerinde kısmi bir artış sağlayan yasa teklifi meclise getirildi. Tüm siyasi partilerin oy birliği ile kabul edilen yasa teklifi iki gün sonra geri çekildi. Sonunda da yeni bir yasa teklifi hazırlayacağız dediler. 
Bizler ne ulufe, ne ihale nede sadaka istiyoruz. Emeğimizin karşılığını, hakkımız olanı istiyoruz. Taleplerimizin duyulması için 15 Aralık’ta bir eylem ve basın açıklaması yaptık. Bu eylem sırasında halkımızı mağdur etmedik. Amacımız halkımızın mağdur olması değil, yetkililerin sesimiz duymasıdır. Ancak halen sesimizi duymazlıktan geliyorlar. Bu nedenle 8 Şubat Salı günü tekrar bir eylem yapmayı planlıyoruz. 8 Şubat’ta yapacağımız bu g(ö)revde: çocuk ve erişkin acil hastalar, hamileler, diyaliz hastaları, kanser hastaları, Covid-19 hastaları, yatan hastalar ve acil ameliyatlar yapılmaya devam edilecek ve bu hastaların tedavisi aksatılmayacaktır. Ancak aciliyeti olmayan vatandaşlarımıza 8 Şubat günü bakılmayacaktır. Bu konuda halkımızın anlayış göstermesini ve 8 Şubat günü, acil değiller ise hastaneye ve aile sağlığı merkezlerine gelmemelerini diliyoruz.
Amacımız halkımızın mağduriyeti değil, sesimizi duyurmaktır. Anlayışınızı bekliyoruz. Saygılarımızla.  
BARTIN TABİP ODASI 

 

Bakmadan Geçme