Kosgeb'den İmalatçıya Büyük Destek

KOSGEB Bartın Müdürü Abdurrahman Usta, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren 2016 yılında çağrıya çıkılacak olan KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ
Bartın Olay Haber - Bartın Olay

KOSGEB’DEN İMALATÇI KOBİLERE YENİ DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Bartın Müdürü Abdurrahman Usta yaptığı açıklamada: geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında çağrı konularının açıklandığını ve başvuru süresinin 1 nisan – 6 mayıs olduğunu söyledi.  Çağrı konularının;  ‘‘ Geleneksel İmalat Sanayi Kobilerinde katma değerin arttırılması’’ ve ‘‘Orta-yüksek ve yüksek  teknoloji   Kobilerinde kapasite geliştirme’’  olduğundan bahseden Usta çağrı konuları hakkında bilgi verdi:

Geleneksel İmalat Sanayi Kobilerinde katma değerin arttırılması adlı proje teklif çağrısında amaç Gelişmekte olan bölgelerde, geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesidir. Bu yönde hazırlanacak projeler için destek oranı  Bartın için %80 ve desteklenecek üst limit 600 bin lira olup, bunun 200 bin lirasının hibe, 400 bin lirasının faizsiz geri ödemelidir.  Projeye başvuracak işletmelerin; İmalat sektöründe faaliyet göstermesi, 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatının en az 200.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 2 olması ve 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde etmesi koşullarını sağlaması gerekmektedir. KOBİ’lerin çağrı konusu kapsamında hazırlayacakları projelerde; Kobiler Geri ödemesiz (Hibe) olan 200 bin lirayı; Personel giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri ve diğer giderler kapsamında,  faizsiz geri ödemeli 400 bin lirayı ise makine-teçhizat alımlarında kullanabileceklerdir. Proje süresinin en az 6 ay en fazla 12 aydır.

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme adlı proje teklif çağrısında ise amacın Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesidir. Destek üst limiti 800 bin liradır. Bunun 300 bin lirası hibe 500 bin lirası faizsiz geri ödemelidir ve Bartın ili için destek oranı %80’dir. Geri ödemesiz (Hibe) olan 300 bin lirayı; Personel giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri ve diğer giderler kapsamında,  faizsiz geri ödemeli 500 bin lirayı ise makine-teçhizat alımlarında kullanabileceklerdir. Proje süresinin en az 6 ay en fazla 12 aydır. Projeye başvuracak işletmelerin; yüksek veya orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet göstermeleri gerekmekte olup ayrıca; 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatının en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olması ve 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde etme şartlarına haiz olması gerekmektedir.

KOBİGEL Kobi gelişim destek programına ilişkin çağrı konuları hakkında bilgilendirme toplantıları da yapacaklarından bahseden Usta; ilimizde imalat alanında faaliyet gösteren ve işlerini büyütmek isteyen kobiler için bu destek programının büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN