Meclisten 6 maddelik yeni karar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplanarak; yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle yeni kararlar aldı.
1.İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu güne kadar İlimiz genelinde alınan tedbirler ile bu tedbirlerin uygulanmasına dair mevcut durum analizi yapılmış ve bu çerçevede; 
a-Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik takip işlemlerine İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 07.08.2020 tarih ve 56 nolu kararının 2. maddesi doğrultusunda devam edilmesine,
b-Denetimler sırasında bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine, kurallara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30.07.2020 tarih ve 55 nolu kararının 4. maddesine göre işlem yapılmasına devam edilmesine,  
2.Havaların soğumaya başlaması ile kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü ilan vasıtasıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,
3.Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz bir şekilde vermeleri, vermeyenler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 24.09.2020 tarih ve 67 nolu kararının 5. maddesine göre işlem yapılmasına devam edilmesine,
4.Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/ akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının ivedi olarak Belediye Başkanlıkları koordinesinde ilgili odalar ve kooperatifler marifetiyle tamamlanmasına,
5.Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak; 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca İçişleri Bakanlığının 18.10.2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde belirtilen 7 ayrı konuda il ve tüm ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına,
6.Alınan bu kararlarının sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

19/10/2020
 

Bakmadan Geçme