Merakla beklenen kararlar belli oldu

Bartın'ın kırmızıya dönmesinin ardından alınan kararlar açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 30.03.2021 Salı günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, olağanüstü toplanarak; aşağıdaki kararları aldı.
1-    İlimizin risk seviyesi orta risk grubunda iken, çok yüksek risk grubuna dâhil olmuş ve aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
A-    İlimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21:00 – 05:00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma günü saat 21:00‘ da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05:00’ te bitecek şekilde uygulanmasına,
B-     İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler bakımından istisnaların devamına, 
C-    Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, tekel bayii (alkollü içecek satılmaması kaydı ile) manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, tekel bayii  manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, tekel bayii  manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine, 
D-    Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapmak üzere açık olmasına, vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırınlara gidip gelebilmelerine, fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisinin yapılmasına, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,
E-    İlimiz genelinde bulunan yeme içme yerlerinin faaliyetlerini düzenleyen, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.03.2020 tarih ve 8 no’lu kararının 8. maddesinde belirtilen hükümlere ilave olarak, İlimiz genelindeki yeme içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilmelerine, İlimiz genelindeki yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada ve aynı anda iki (2) kişiden daha fazla kişinin (eş ve çocuklar hariç) oturmasına müsaade edilmemesine,
UZAKTAN EĞİTİM KARARI ÇIKTI
F-    İlk ve Orta dereceli okullarımızda birleştirilmiş sınıflı okullar, köy vb. seyrek nüfuslu okullar hariç olmak üzere İlimiz genelindeki Ortaokullarda ve İmam Hatip Ortaokullarında; 5., 6. ve 7. sınıfların 05.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam etmelerine, 
G-    İlimiz genelindeki Orta Öğretim okullarında 9., 10. ve 11. sınıfların 05.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam etmelerine, 
H-    Resmi eğitim kurumlarında 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel eğitim kurumlarında 8. ve 12. sınıflara yönelik takviye kursların yüz yüze devam etmesine, yüz yüze eğitimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yapıldığı dönemlerde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılmalarının devamına,  
İ-    Motorlu taşıt sürücü kursları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik teorik derslerin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına; hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitimleri ve uygulama sınavlarına katılan kursiyerlerin yanında bir (1) refakâtçi ile görevli olan komisyon üyeleri, usta öğreticiler ve diğer görevlilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
J-    Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitim aldığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yüz yüze eğitime devam edilmesine, bu kurumlarda görevli personel ile eğitim alan öğrenci ve velisinin ders programı çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
K-    Özel öğretim kursları ve muhtelif kurslarda yüze yüze eğitime devam edilmesine, bu kurumlarda görevli personeller ile öğrenci, kursiyer ve velisinin ders programı çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 
L-    İlimiz genelinde Kur’an Kursları’nda devam eden eğitimlerin; 4-6 yaş temel ve kısa süreli öğretim programlarının dönüşümlü, ihtiyaç odaklı temel öğretim programlarının çevrimiçi, camilerde Kur’an öğretimi hafta sonu programlarının çevrimiçi, yatılı hafızlık ve gündüzlü hafızlık kurslarının yüzde 20 kapasite ile yüz yüze geri kalan öğrenciler için ise çevrimiçi olarak yapılmasına,
NİKAH VE DÜĞÜNLER İÇİN KARAR
M-    İlimiz genelindeki nikâhlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere ilişkin,  İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.03.2020 tarih ve 8 no’lu kararının 12. maddesindeki “ … Katılımcı sayısı 100 kişiyi geçmemek …” ibaresinin katılımcı sayısının 50 kişiyi geçmemek olarak değiştirilmesine, 3-4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlaması uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,
2-    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 26.02.2021 tarih ve 7 no’lu kararının 1. maddesi ile sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmişti. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,
3-    Sokağa çıkma kısıtlaması süresince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları ve ilgili genelgeler ile belirlenenlerin dışında resen ve takdiren istisna kapsamının genişletilmemesine,
CENAZE TÖRENLERİ İÇİN KARAR
4-     İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.12.2020 tarih ve 76 nolu kararın 14. maddesi ile “İlimiz genelinde cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dâhil en fazla 30 kişi ile kılınmasına” karar verilmiş, 20.11.2020 tarih ve 74 nolu kararının 4/c maddesi ile de “toplu olarak taziye merasimlerinin ve cenaze gününden itibaren başlanılarak farklı günlerde devam eden toplu Kuran-ı Kerim okumalarının yapılmamasına” karar verilmişti. Bu kararlara ilave olarak, cenaze merasiminin her aşamasının kolluk görevlileri tarafından, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin almış olduğu kararlara uygunluğunun sağlanması amacıyla takip edilmesine,
5-    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 10.09.2020 tarih ve 64 nolu kararın 1. maddesi ile “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki “ Park/bahçe rekreasyon ve mesire alanlarının kullanımında alınması gereken önlemler” de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ilimiz genelindeki tüm park/bahçe rekreasyon ve mesire alanlarında kalabalık oluşmasını engellemek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla bu alanların kapasitelerinin sorumlu kuruluşlarca ivedi olarak tespit edilmesine, bu kapasitenin park/bahçe rekreasyon ve mesire alanlarının uygun yerlerine görünür olarak asılacak tabelalarla vatandaşlara duyurulmasına, bu alanlara belirlenen kapasitenin dışında vatandaşın kabul edilmemesine,  bu alanlardan faydalanan vatandaşların aile ilişkileri dışında sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde bir arada bulunmalarının men’ine, bu konuyu takip etme denetleme ve ihlal halinde tespit tutanağı düzenleme yetkisinin genel kolluk ile birlikte belediyeler zabıtası ve belediyeler özel güvenlik teşkilatına verilmesine” karar verilmişti. Bu karara ilave olarak İlimiz genelindeki mesire ve piknik alanlarına giren kişilerin HES sorgusunun işletmeci ve belediye zabıtası tarafından yapılmasına,
6-    Sahil bantları, park ve bahçeler ile yoğunluk yaşanan cadde ve meydanlarda bulunan oturma banklarına eş ve çocuklar dışında aynı anda iki (2)  kişiden fazla kişinin oturmamasını temin edebilecek şekilde fiziki ve görsel düzenlemelerin ilgili idarelerce yapılmasına,
7-    Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerinin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, bu konuda sosyal medya, basın, anons sistemleri, site yöneticileri, muhtarlar gibi her türlü araç ve kişilerle uyarılarda bulunulmasına,
8-    İlimize eş, dost, akraba ziyareti, nikah, düğün, cenaze vb. sebeplerle il dışından gelen kişilerin kolluk, mahalle denetim ekipleri ve site yöneticileri tarafından tespit edilerek Valilik ve Kaymakamlıklarda kurulan Whatsapp hattına bildirilmesine, Valilik ve Kaymakamlıklarca bu kişilerin isim, soyisim ve telefonlarının sağlık birimlerine her saat başı aktarılmasına, sağlık birimlerince bu kişiler tek tek aranarak en az 48 saat evlerinde bulunmaları, her hangi bir semptom göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, PCR testi yaptırıp yaptırmayacakları hususları ile uyulması gereken diğer kuralların bu kişilere hatırlatılmasına, ayrıca il dışından gelen vatandaşlarımız için Valilik tarafından bastırılan el broşürlerinin kolluk kuvvetleri, mahalle denetim ekipleri ve site yöneticileri tarafından bu kişilere dağıtılmasına,
9-    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 07.08.2020 tarih ve 56 nolu kararının 1. Maddesi ile “İlimizdeki tüm iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki her bir iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan diğer esaslara eksiksiz olarak uyulup uyulmadığının öncelikle iş yerinin kendi bünyesinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu personel ve iş yeri hekimleri tarafından sürekli olarak kontrol edilmesine, virüsün yayılımına engel olmak amacıyla her iş yeri için ayrı ayrı olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği personeli ve iş yeri hekimlerince tedbir planlarının hazırlanarak uygulamaya konulması, bu tedbirlerin olası bir bulaş durumunda bu bulaştan iş yerindeki çalışanların en az seviyede etkilenmesi için çalışanların iş yerlerine geliş gidişleri, vardiya düzeni, dinlenme molaları, yemek araları, departman veya üretim bantlarının ayrı ayrı ele alınarak bu faaliyetlerin sabit personellerden oluşacak gruplar halinde ve gruplar arası geçişlere imkan vermeyecek şekilde planlanmasına” karar verilmiş, 01.12.2020 tarih ve 76 nolu kararın 19. maddesi ile de “İlimiz genelinde 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesine, bu tedbirleri uygulamayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, bu iş için görevlendirilen personel ile bu işyerlerinin yöneticileri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca adli işlemlerin yapılmasına,” karar verilmişti. Bu kararlara ilave olarak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, bunların bulunmaması halinde bu iş için görevlendirilen personel tarafından iş yerinde her hangi bir Covid-19 vakası çıkması durumunda gerekli olan her türlü tedbir alınarak gecikmeksizin Sağlık Kuruluşlarının haberdar edilmesine, pozitif kişiler ile birlikte bunların temaslılarının derhal filyasyon görevlileri ile paylaşılmasına, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, bunların bulunmaması halinde bu iş için görevlendirilen personel hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca adli işlemlerin yapılmasına,
10-    Salgının seyrini etkileyen her türlü faktörün analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Riskini Azaltma Planı’nın  ( SARAP) kabul edilerek yürürlüğe konulmasına,
11-    Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30/03/2021

Bakmadan Geçme