OGM işçi alımı kura listesi açıklandı

İşte asil ve yedek tam liste

Bartın'da orman işletmesine alınacak olan 23 kişi için 40 asil, 28 yedek liste belirlendi.
Asıl ve yedek listedeki adaylar istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekli olacak. işte
Ekte yer alan Aşçı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı İşçisi ile Diğer Fidanlık İşçisi ve Bahçıvanlar meslek kodlarına başvuran öncelikli, asil ve yedek adayların tamamı,
Orman İşçisi meslek koduna başvuran öncelikli adaylar ve asil adayların tamamı ile ilk 10. sıraya kadar olan yedek adaylar,
Aşağıda belirtilen belgeleri  06/07/2021 - 14/07/2021 tarihleri arasında elden Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi 67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Orman İşçisi ve Diğer Fidanlık İşçisi ve Bahçıvanlardan evraklarını teslim etmeyen, eksik teslim eden, şartları taşımadığı anlaşılan asil adayların yerine, kura sıralamasına göre ilk 10.sıraya kadar olan yedek adayların belgeleri incelenecektir. Yedek adaylarında şartları taşımaması halinde yerine Kura sıralamasına göre 11.sırada yer alan yedek adaydan başlamak üzere belge istenilecektir. Hangi yedek adaylardan belge istenileceği Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında 14/07/2021 tarihinde duyurulacaktır.  Bu adaylar 15/07/2021 – 16/07/2021 tarihlerinde belgeleri teslim edeceklerdir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.
BAŞVURULAN POZİSYON İSTENİLEN BELGELER
*ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİSİ VE BAHÇIVANLAR
1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
*AŞÇI
1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
5-İŞKUR Açık İş İlanında Aşçılık mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.
6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi.
7- En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi
*İŞ MAKİNELERİ BAKIM ve ONARIMCISI
1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)
6- En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi
7-İŞKUR Açık İş İlanında İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.
8-Sürücü Belgesi (En az B Sınıfı)
Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz zonguldakobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/07/2021 tarihine kadar ilan edilecektir.Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

OGM işçi alımı kura listesi açıklandı
OGM işçi alımı kura listesi açıklandı
OGM işçi alımı kura listesi açıklandı
OGM işçi alımı kura listesi açıklandı

Bakmadan Geçme