Termikçilere karşı bir zafer daha

Amasra'ya termik santral kuramayacak sınız!

Bartın-Amasra halkının Bartın Platformu çatısı altında sürdürdüğü “Termiksiz Yaşam Mücadelesi” meyvelerini vermeye devam ediyor. Amasra'da termik santraln önünü açacak iki plan değişikliği daha mahkeme tarafından iptal edildi. 

Bilindiği gibi dört ay önce Danıştay 6. Dairesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın yürütmesini durdurmuştu. Şimdi de Zonguldak İdare Mahkemesi Bartın platformunun açtığı davalar üzerine Amasra’da termik santralin önünü açacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yapılan değişiklikleri iptal etti.

Bu zafer Bartın-Amasra halkının, yani hepimizin.

Bu zaferi davacılar arasında olan, fakat dava sırasında hayatını kaybeden Yakup Tuş, Vural Elbek ve Macit Karabacak abilerimize adıyoruz."

Bakmadan Geçme