Test kitlerinin akıbetini merak ettiniz mi?

Tabutlar bile yakılıyor, Covid-19 test kitleri ne yapılıyor?

Covid-19 testlerinin yapıldığı kitler hakkında açıklama
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kamuoyu tarafından merak edilen Covid-19 testlerinin uygulandığı PCR Test Kitlerinin akıbetiyle ilgili açıklamada bulundu. 
PCR Test Kitlerinin de tıbbi atık statüsüne girdiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, “Ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımızın virüs durumunun negatif/pozitif olduğunun belirlenmesi tıbbi test cihazı ve kendine ait aparatları olan PCR test kiti ile yapılmaktadır. PCR testlerinde boğaz ya da burundan sürüntü örnekleri alınır. PCR cihazı ve atıkları Enfeksiyöz atıkları olduğundan ayrı toplanması ve diğer tıbbi atıklarla beraber “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Enfeksiyöz atıklar; Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır.  Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, kan, Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler,  kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri ve enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler” dedi.
Sterilizasyon tesisi Zonguldak’ta
Bu kapsamda tıbbi atıkların bertarafını sağlayan ve Zonguldak’ta bir sterilizasyon tesisinin bulunduğunu kaydeden Ali Özcan, “Bu kapsamda tıbbi atıkların bertarafını sağlayan ve Zonguldak ilinde bulunan sterilizasyon tesisi, İlimiz Merkez ve ilçelerine, Zonguldak merkezi ve ilçelerine, ve Karabük ili ve ilçelerine hizmet vermektedir. Tesis tıbbi atık üretimine neden olan hastaneler, poliklinikler, kan bankaları, diyaliz merkezleri, veteriner, diş hekim muayenehaneleri ve aylık 20 kg üzeri tıbbı atık üreten kuruluşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı tıbbi atık toplama araçlarıyla hizmet vermektedir” şeklinde konuştu.
“PCR Test kitleri bertaraf ediliyor”
PCR Test Kitlerinin de dahil olduğu tüm tıbbi atıkların lisanslı tıbbi atık firması tarafından toplandığını belirten Özcan,  “İlimizde bulunan tıbbi atık üreticileri, mezkûr yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıkları turuncu renkli kapısı olan ve üzerinde siyah renkle yazılı “Dikkat! Tıbbi Atık!” ibaresi bulunan geçici depo veya dış yüzeyi turuncu renkte olan siyah renk yazılı “Dikkat! Tıbbi Atık!” ibaresi bulunan konteynerlerde muhafaza etmekte, Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydını yaptıktan sonra İlimizde lisanslı tıbbi atık toplama firması bulunmadığından Zonguldak İlinde lisanslı tıbbi atık toplama firmasına teslim edilmektedir. Lisanslı araçlarla periyodik olarak toplanan tıbbi atıklar, tıbbi atık sterilizasyon tesisine taşındıktan sonra sterilize edilip, Zonguldak Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir.  Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) verilerine göre İlimizden 2019 yılı toplanan tıbbi atık miktarı 215 tondur” ifadelerinde bulundu. (Bartın Hergün Gazetesi)

Bakmadan Geçme