TTK 'ya işçi alımı Resmî Gazetede

Gruplu çalışacaklar

TTK’ya işçi alımı Resmi Gazete'de yayınlandı: Gruplu çalışacaklar
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK), 2 bin işçi alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TTK, nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen, 2 bin pano ayak üretim işçisi istihdam edecek. İşçilerin grupları çalışacağı öğrenildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

2/5/2023 TARİHLİ VE 7223 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. "(8) Türkiye Taşkömürü Kurumunda, son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesini teminen, birinci fikrada yer alan kısıtlamalara tabi olmaksızın 2.000 adet münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamında Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir."
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

TTK 'ya işçi alımı Resmî Gazetede

Bakmadan Geçme