Tunç, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosuna açıklamalarda bulundu

Milletvekili Tunç, Trt Türkiye'nin sesi radyosunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni Anlattı

“MİLLET, EGEMENLİK YETKİSİNİ DOĞRUDAN KULLANACAK”

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu “Satır arası” programında Bilal Çetin’in Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Rejimini güçlendiren bir sistem

Milletvekili Tunç, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde halk, Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı ile Yasama organı olan TBMM üyelerini aynı gün yapılacak olan seçimde ayrı ayrı sandıklarda seçerek, hem yürütmeyi doğrudan belirlemiş olacak hem de Milletvekillerini seçecek, bu sistem daha demokratik bir sistemdir, Cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren bir sistemdir dedi.

İstikrarı sürekli kılacak, kalkınmayı hızlandıracak

Milletvekili Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren Anayasa değişikliğinin ülkemizin geleceği için çok önemli değişiklikler içerdiğini belirterek; “bu değişikliklerle darbeci ruhun, vesayetçi anlayışın izlerini anayasamızdan siliyoruz, Anayasamız daha demokratik hale geliyor, Cumhuriyetimiz daha da güçleniyor, bu değişiklikle meclis daha da güçlü olacak, istikrar sürekli, kalkınma hızlı olacak” dedi.

Rejim Değişikliği eleştirilerinin hiçbir doğru tarafı yok

Anayasa değişikliğinin içeriğini olduğundan farklı gösterme çabası içerisinde olanların çabalarının boşuna olduğunu belirten Milletvekili Tunç; güneşin balçıkla sıvanamayacağını, rejim değişikliği yapılıyor eleştirilerinin artık bayat eleştiriler olduğunu ve milletin bu değişikliklerle rejimin değişeceğine inanmayacağını ve inanması için de bir sebep olmadığını söyledi.

Yürütmede çift başlılık ortadan kaldırılıyor

Milletvekili Tunç acıkmalarında şunları söyledi: “Anayasamıza göre yürütme çift başlıdır, bir tarafta halkın seçtiği Cumhurbaşkanı, diğer tarafta yine halkın seçtiği Başbakan. Şu anda uyum sorunu yok, ancak bunun ilanihaye böyle devam etme garantisinin olduğunu kimse söyleyemez. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ülkemizin çözümü mümkün olmayan siyasi krizlerle karşı karşıya kalmaması için yürütmeyi çift başlı olmaktan kurtarmak neden rejim değişikliği olsun, aksine rejimi daha da tahkim eden, güçlendiren bir değişikliktir.” Dedi.  

Milletin, yürütme organını doğrudan seçmesi daha demokratik

Milletvekili Tunç; “Halkın yürütme organını, yani hükümeti, parlamento içinden dolaylı seçmesinin yerine  doğrudan seçmesini öneriyoruz. Halkın 5 yıllığına doğrudan seçtiği, 5 yıl sonra hesabını sorma imkanı bulduğu, beğenirse yeniden seçme imkanının olduğu, beğenmezse bir sonraki seçimde değiştirebildiği, koalisyon ihtimalinin artık ortadan kalktığı, istikrar üreten bir hükümet sistemine geçiş, Cumhuriyet rejimini daha da güçlendirecektir.” Dedi.

Parlamenter sistem ülkemize zaman kaybettiriyor

Parlamenter sistemin ülkemize maliyetini burada yeniden tekrar etmeye gerek yok diyen Milletvekili Tunç, “tek başına iktidarlar dışında, siyasi krizlerle, ekonomik krizlerle, güvenlik sorunları ile vesayetçi anlayışlarla ve darbelerle anılan bu sistem Cumhuriyetimizin güçlenmesini, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmasını geciktirdiği tartışma götürmez bir gerçektir. O nedenle, parlamenter sistemi terketmenin rejimle ilgili bir konu değil, hükümet sistemi tercihi ile ilgili bir konudur. Yine Meclis vardır ve Meclis daha güçlü yetkilerle donatılmıştır” Dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemine Tek Adam Yönetimi demek abesle iştigaldir

Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek adam rejimine ve diktaya yol açacağı eleştirilerinin tamamen bir algı yönetiminden ibaret olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Teklifin maddelerine bakıldığında, şu anda vatana ihanet dışında soruşturulamayan bir Cumhurbaşkanı vardır. Bu değişiklikle TBMM, Cumhurbaşkanını, yardımcılarını ve bakanları görevleri ile ilgili soruşturabilecektir. Milletvekilleri, yürütmeyi, meclis araştırması, genel görüşme ve soru önergeleri ile denetleyebilecektir. Kanunları yapmak, bütçeyi onaylamak Meclisin yetkilerindendir. Yasamayı güçlendiren, yürütmeyi yasamanın denetimine tabi tutan bir anayasa değişikliğinin dikta rejimine yola açacağını iddia etmek abesle iştigaldir.” Dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Kanun çıkarma yetkisi TBMM’nindir, kanun üstünlüğü esastır

Cumhurbaşkanı kararname çıkaracakmış, bu nedenle artık meclise gerek kalmayacak diyenler olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Kararname çıkarma yetkisi şu anda da var, kararnamenin kanuna aykırı olamayacağının, kanun çıkarılan bir konuda kararnamenin hükmünün kalmayacağının, temel haklar ve siyasi hakların kararname ile düzenlenemeyeceğinin, kısacası, Yasamaya, TBMM’ne üstünlük tanınacağının açıkça düzenleyen bu Anayasa değişikliğinin tek adam rejimine yol açacağını söylemenize bu millet hiç itibar etmeyecektir.” Dedi.

Milletvekili Tunç; “TBMM’nin çıkaracağı kanunlara tabi olan, TBMM tarafından soruşturulabilen, Ülkeye yapacağı hizmet için gerekli olan bütçede TBMM’nin onayına muhtaç olan ve yaptığı işlemler yargı denetimine tabi olan bir yürütme organının diktatörlüğe yol açacağını söylemenin hiçbir inandırıcılığı yoktur.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Meclisi feshetmeyecek, ihtiyaç hasıl olduğunda birlikte seçime gidilebilecek

Cumhurbaşkanının meclis seçimlerini yenileme yetkisi üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Milletvekili Tunç; “Sanki Cumhurbaşkanı canı istediğinde Meclisi feshedebilecek, böyle bir şey yok, aylarca meydan meydan seçim kampanyası yapan ve sonuçta halkın yüzde 50’den fazlasının oyunu alan bir Cumhurbaşkanı Meclisi feshettiğinde kendi görevi de sona erecek, o zaman bu yetkisini canı istediğinde kullanabilecek nasıl dersiniz, artık içinden çıkılamayan bir devlet krizi ile karşı karşıya kalındığında bu yetkiyi kullanacaktır. Bu yetkiyi önemli bir gerekçe yokken kullanan bir Cumhurbaşkanının yeniden seçilme durumu olabilir mi? 2001 krizinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Merhum Başbakan Bülent Ecevit hükümeti arasında çıkan kriz, meclisin seçim kararı alması ile çözüldü ve AK Parti iktidarı yönetimi devraldı, ama asıl soruna yol açan Ahmet Necdet Sezer görevine devam etti. Bu sistem, krize neden olan tarafı sandığa gömecek bir sistemdir. O nedenle, Cumhurbaşkanının fesih yetkisinden bahsederken Meclisin de Cumhurbaşkanının görevini sona erdirebileceğini, devlet krizi ortaya çıktığında birlikte seçim ilkesi gereğince halkın hakemliğine başvurulmasından daha doğru ne olabilir?” dedi.

Bakmadan Geçme