Tunç'tan Gündemi Değiştiren Kanun Teklifi

AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Yılmaz Tunç'un, HSYK Kanununda değişiklik teklifi ülke gündeminde geniş yer buldu.

AK Parti'nin HSYK için TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin sahibi AK Partili vekil Yılmaz Tunç 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Tunç'un hazırladığı, AK Parti milletvekillerinin imzaları ile TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ve bazı kanunlarda önemli değişiklikler içeriyor. Teklifin genel gerekçesinde, 7 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanunun, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği belirtilerek, Anayasanın 159'uncu maddesinde, kurulun, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapacağı şeklinde belirtildiği ve 11 Aralık 2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu kanunuyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği, geçen üç yıllık süre içindeki uygulama dikkate alınarak Kurulun daha etkin ve verimli çalışması amacıyla teklifin hazırlandığı belirtiliyor.

Kanun teklifinde, Kurul üyeliğine seçim usulü; dairelerin oluşumu, çalışma usulü ve görevleri ile kararlarına itiraz; Genel Kurul ve Kurul Başkanının görevleri; daire başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcıları, kurul müfettişleri, kurul tetkik hakimleri ve idari personelin atama ve görevlendirilmeleri konularında değişiklik yapılması zaruretinin doğduğu belirtiliyor. HSYK Kanununun dışında başka kanunlarda da değişiklik içeren Kanun teklifinde 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçen on yıllık süre içindeki uygulama dikkate alınarak Adalet Akademisinin daha etkin ve verimli çalışması amacıyla, Başkan ve başkan yardımcılarının görevlendirme ve atanma usulü; Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun oluşumu ve görevleri; hizmet birimlerinin daire başkanlığı şeklinde yapılandırılması; idari personelin atama usulü; yeni kadroların ihdas edilmesi ve diğer konularda değişiklik yapılması gereği doğduğu belirtiliyor.
Öte yandan adli ve idari yargı adalet komisyonlarının oluşumu, yurt dışında eğitim amacıyla ya da diğer sebeplerle görevlendirilecek hakim ve savcıların görevlendirilme usulü, Yargıtay'da Başkan, Başsavcı, Başkanvekili ve daire başkanı olabilmek için gerekli yasal sürelerin yeniden belirlenmesini de içeren Kanun teklifinde ayrıca, Anayasa Mahkemesi üye adaylığı şartları ile seçim usulüne ilişkin değişiklikler de yapılıyor.
Teklif, TBMM Adalet Komisyonunda Cuma günü görüşülmeye başlayacak.

Bakmadan Geçme