Valilik yeni kararları açıkladı

Bartın'da koronovirüs salgını nedeniyle alınan yeni karalar açıklandı

Vali Sinan Güner Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları aldı.

1-Covid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak amacıyla İlimizdeki tüm iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki her bir iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan diğer esaslara eksiksiz olarak uyulup uyulmadığının öncelikle iş yerinin kendi bünyesinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu personel ve iş yeri hekimleri tarafından sürekli olarak kontrol edilmesine, virüsün yayılımına engel olmak amacıyla her iş yeri için ayrı ayrı olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği personeli ve iş yeri hekimlerince tedbir planlarının hazırlanarak uygulamaya konulması, bu tedbirlerin olası bir bulaş durumunda bu bulaştan iş yerindeki çalışanların en az seviyede etkilenmesi için çalışanların iş yerlerine geliş gidişleri, vardiya düzeni, dinlenme molaları, yemek araları, departman veya üretim bantlarının ayrı ayrı ele alınarak bu faaliyetlerin sabit personellerden oluşacak gruplar halinde ve gruplar arası geçişlere imkan vermeyecek şekilde planlanmasına,

2-Covid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak amacıyla İlimizdeki tüm iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki her bir iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan diğer esaslara eksiksiz olarak uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan komisyonların denetimlerine hassasiyetle devam etmelerine, Valilik tarafından oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi tarafından bu denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve gereği gibi yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesine, kontrol sırasında denetim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığın görülmesi halinde denetim komisyonu ve bu komisyonun sıralı amirlerinin sorumlu tutulmasına, 

3-İlimizde yapılan testler sonucu durumu pozitif olup herhangi bir semptom göstermeyen fakat evde tedavi ve izolasyonuna karar verilen kişilerin evde izolasyon kurallarına uyup uymadıkları hususunun İl Sağlık Müdürlüğü’nce takip edilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen temaslıların ivedilikle kolluk birimlerine ulaştırılmasına, kolluk birimleri tarafından evde izolasyona tabi bu kişilerin izolasyon kurallarına uyup uymadıklarının hassasiyetle takip edilmesine, kolluk birimleri tarafından evde izolasyona tabi kişilerin köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılarak muhtarlar tarafından da bu kişilerin takibinin sağlanmasına, evde izolasyon kurallarına uymayanların tespit edilerek gecikmeksizin Valilik tarafından hazırlanan karantina yurdunda izolasyona tabi tutulmalarına,

4-İlimize geçici süre ile ailesinin veya akrabasının yanına tatil, tarımsal faaliyete katkı ve/veya ikamet maksatlı dışarıdan gelmiş vatandaşların köy ve mahalle muhtarları ile iş birliği içerisinde tespit edilmesine, bu vatandaşlara İlimiz genelinde Covid-19 ile alakalı alınmış ve uyulması gereken kuralların kolluk marifetiyle tebliğine,

5-Yapılan kontrollerde Covid-19 virüsünün bulaştığı ortamların genellikle nişan, kına, nikâh ve düğün gibi merasimler olduğu görüldüğünden bu merasimlerde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Covid-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”  dikkate alınarak sadece düğün/nikâh salonlarında veya 4 metrekareye 1 kişi kuralına uygun açık alanlarda bu ikramların yapılmasına, bu alanların dışında (ev ortamı, çadır, branda vb.) ikramda bulunulmamasına,

6-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 26/06/2020 tarihli ve 46 Nolu Kararı ile İlimiz genelinde yapılan nikâh ve düğün merasimleri için getirilen bildirim yükümlülüğünün sünnet düğünleri için de geçerli olmasına,

7-Ülke genelinde Özel Öğretim Kurumları 17 Ağustos 2020 tarihinde açılacağından dolayı bu öğretim kurumlarında virüsün yayılarak tehdit oluşturmaması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki tedbirler başta olmak üzere Bakanlıklarca yayınlanan diğer esaslar çerçevesinde gerekli hazırlıkların yapılması/yaptırılmasına ve bu öğretim kurumları yönetici ve personellerinin Covid-19 tedbirleri hususunda hizmet içi eğitime tabi tutulmasına,  bu öğretim kurumlarının tedbirlere uyup uymadıklarının hassasiyetle kontrol edilmesine,

8-Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki “Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler” de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak plaj alanlarında kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla İlimizdeki tüm plajların kapasitelerinin sorumlu kuruluşlarca ivedi olarak tespit edilmesine, bu kapasitenin plajların uygun yerlerine görünür olarak asılacak tabelalarla misafirlere duyurulmasına, plajlara belirlenen bu kapasitenin dışında misafirin kabul edilmemesine, plajlardaki kapasitenin dolması halinde toplu taşıma araçlarıyla dâhi olsa misafir girişine izin verilmemesine, 

9-İlimiz genelinde Covid-19 tedbirleri ile alakalı her türlü ihlalin vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi maksadı ile Valilik bünyesinde “Alo 179 Şikâyet ve İhbar Hattı”nın kurulmasına ve yapılacak ihbar ve şikâyetlerin ivedi olarak ilgili kurumlara bildirilerek takip edilmesine,

10-Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına,

11-Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakmadan Geçme