Valilikten merak edilen açıklama

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Vali Sinan GÜNER Başkanlığında olağanüstü toplanarak maske, hes kodu ve PCR testi ile ilgili alınan kararlar açıklandı.
Açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına,
Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine, HES Kodu uygulaması;
Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulamasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,
PCR Testi; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarih ve E-13588366-149-377 sayılı yazıları doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine, Sınır Kapılarındaki Uygulama; Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarih ve E-13588366-149-389 sayılı yazıları doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esasların aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine,
Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbirinin uygulanmamasına,
Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmemesine,
12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmalarına,
Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,
Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı kalmasına. Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.03.2022

Bakmadan Geçme