Yalçınkaya'dan Kozcağız'ın ilçe olması için kanun teklifi

Meclis İçişleri Komisyonu Üyesi ve Bartın milletvekili Rıza Yalçınkaya, Kozcağız'ın ilçe olmasıyla ilgili kanun teklifini meclise sundu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi” ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ve teklif ederim. (Rıza YALÇINKAYA- Bartın Milletvekili)

GENEL GEREKÇE

Anayasamızın 126’ncı maddesindeki hükme göre; Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılmış bulunmaktadır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nda da paralel düzenlemeler mevcut olup, il ve ilçelerin kanunla kurulacağı hükme bağlanmıştır.

Kanun teklifimizle ilçe olması talep edilen Bartın Merkez ilçeye bağlı Kozcağız beldesi, batıda Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, güneyde Zonguldak ili, kuzeyde Bartın ili, doğuda ise Ulus ilçesine bağlı ve Bartın Kumluca beldesi ile sınır komşusudur.

Kozcağız, 232 kilometrekare yüzölçümüne sahip olup, 5 mahalle ve 40 köyü içerisine almaktadır. 31 Aralık 2016 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Kozcağız’ın kır ve kent nüfus toplamı 28 bin 035 kişidir.

Beldenin ekonomisi, tarımsal faaliyetlere ve ticarete dayalıdır. Çevrede bulunan tekstil fabrikaları ve saya atölyeleri halkın önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Beldemizde merkezde bulunan 5 mahalledeki nüfusun yanında, 40 köye hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Verilen hizmetler arasında ticaret, pazarcılık, insan ve hayvan sağlığı hizmetleri, ilköğretim ve lise eğitimi, bankacılık ve finans hizmetleri, tarımsal kredilendirme, yeme-içme, konaklama dinlenme, eğlence, şehirlerarası yolcu taşımacılığı, nakliyecilik, sportif etkinlikler, sağlık, asayiş ve güvenlik, sanayi işletmeleri, kültür sanat etkinlikleri, posta ve telekomünikasyon hizmetleri öne çıkmaktadır.

Kozcağız’da 17 derslikli ve 284 öğrencili Kozcağız Ortaokulu; Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman alanları ile İmam Hatip Lisesi ve Genel Lise programları bulunan 35 derslikli ve 520 öğrenci kapasiteli Çok Programlı Anadolu Lisesi, 12 derslikli ve 266 öğrenci kapasiteli Kozcağız İlkokulu ile 14 derslikli 385 öğrenci kapasiteli İmam Hatip Ortaokulu bulunmaktadır. Haftanın 7 günü hizmet veren Kozcağız Aile Sağlığı Merkezi’nde; 8 Hekim,7 Ebe, 4 Hemşire ile çevre köyler ile birlikte vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir.

Resmi devlet kurumları olarak; Jandarma Karakol Komutanlığı, Türk Telekom İşletme Şefliği, PTT Merkez Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, Tarım Kredi Kooperatifi, Enerjisa BEDAŞ Elektik Şefliği bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında bakıldığında, Kozcağız’ın ilçe olması büyük önem taşımaktadır. Beldede verilmekte olan hizmetler yönüyle Merkezi İdare’nin Kozcağız Belediyesi sınırları içerisinde kurumlarını oluşturulması, artık kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Beldenin ilçe olması ile birlikte, resmi kurumlarla ilgili olarak günlük işlemler için il merkezine gitme zorunluluğundan doğan ekonomik ve zaman kaybı ortadan kalkacak, Bartın il merkezinde bulunan resmi kurumlardaki iş yoğunluğu azalacak, Kozcağız’ın ekonomik ve sosyal gücü artacaktır. Netice olarak, Kozcağız’ın ekonomik, sosyal, coğrafi ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre ilçe olmasında büyük yarar bulunmaktadır. Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır.

BARTIN İLİNE BAĞLI KOZCAĞIZ ADIYLA YENİ BİR İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKİLİFİ

MADDE 1- Ekli listede isimleri belirtilen mahalle ve köyleri kapsamak ve merkezi Kozcağız Beldesi olmak üzere Bartın ilinde Kozcağız adıyla bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- Bu Kanunla kurulan ilçede merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu kanunla kurulan ilçede ilçe idare kurulu teşekkül edilinceye kadar, işlemler, Kozcağız beldesinin eskiden bağlı olduğu il ve ilçenin idare kurulları yetkilidir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakmadan Geçme