Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı

Vali Sinan GÜNER Başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle yeni kararlar aldı.

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 03.07.2020 tarih ve 49 nolu kararının 1. Maddesi ile “Güvenli Turizm Sertifikası’nın, İlimiz genelindeki 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (Belediye veya İl özel İdaresi ruhsatlılar dahil) alınmasına” karar verilmişti. 
COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmemesine, faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 
-30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01.01.2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı almalarına karar verildi.

Almayanlara af yok
2. Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 03.06.2020 tarih ve 38 nolu kararın 3. maddesinde de belirtildiği üzere Bakanlıklarca belirlenen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı.

Okullarda sıkı denetim
3. İlimiz genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yüz yüze eğitime başlanılmasına karar verilmişti. Olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretimi mümkün kılmak, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile vatandaşların sağlığını korumak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlamak amacıyla; öğrencilerin, eğitimcilerin ve yardımcı personellerin eğitim öğretim için ikametlerinden çıktıkları andan tekrar ikametlerine döndükleri ana kadar (okul servislerinde, sınıflarda, teneffüslerde, sosyal alanlarda vb.) geçen süre içerisinde; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yayınladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirler ile Milli Eğitim Bakanlığınca öngörülen tedbirlere uyulup uyulmadığının sorumlu kurum ve kuruluşlarca denetlenmesine, bu tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.
4. Alınan bu kararlarının sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.13/10/2020
 

Bakmadan Geçme