İl Hıfzıssıhha meclisinden yeni karar

Hepsi Aralık ayına kadar ertelendi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.10.2020 Cuma günü Vali Vekili  Abdullah AKDAŞ Başkanlığında toplanarak yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı yeni bir karar alarak tüm genel kurul ve benzeri toplantı ve etkinliklerin Aralık ayına kadar ertelenmesine karar verildi.  
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda mevsimsel bir takım etkileri de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar İlimiz genelinde sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar vb.), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, barolar vb.) ile üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.), birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul, geniş katılımlı toplantı, vb. etkinliklerin ertelenmesine, 
2.Alınan bu kararlarının sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.02/10/2020

Bakmadan Geçme