Meclisten yeni kararlar çıktı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.01.2021 Cuma günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında olağanüstü toplanarak Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle yeni kararlar aldı. 
1-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 28.12.2020 tarih ve 79 no’lu kararının 7. maddesi ile “İlimiz genelindeki ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları, destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kursları ve diğer yaygın eğitim kursları, her kademedeki özel okullar ve kurslarında (anaokulları hariç) yüz yüze eğitime 22.01.2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine,” karar verilmişti.
Eğitim kursları açılıyor
Yapılan değerlendirme sonucunda İlimiz genelinde zaruri olan ve açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla yüz yüze eğitimlere başlanılmasına,
Sinama salonları Mart ayına kadar kapalı
2-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 20.11.2020 tarih ve 74 no’lu kararının 1. maddesinin F bendi ile “sinema salonlarının faaliyetlerinin 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’dan itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sonlandırılmasına” karar verilmişti. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar durdurulmasına,
Cezalar kesilmeye devam edecek
3-1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesinde (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” hükmü uyarınca madde metninde belirtilen idari para cezasının Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre alt limitinin 860 TL (sekizyüzaltmış Türk Lirası), üst limitinin 3.469 TL (üçbindörtyüzaltmışdokuz Türk Lirası) olarak belirlenmesine, İlimizde yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin daha önceden aldığı ve yürürlükte olan kararlarında belirtilen idari para cezalarının uygulanmasının devamına karar verildi. 
 

Bakmadan Geçme