Süleyman Karaman

Ormanlarda neler oluyor-2

Süleyman Karaman

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 6 kişinin tutuklandığı kamuoyunda orman yolsuzluğu olarak bilinen soruşturmaya dair basın açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın basında soruşturma içeriği ile ilgisi olmayan, gerçek bilgileri içermeyen ve soruşturma makamlarını töhmet altında bırakan ifadeler nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Soruşturmanın usulsüz orman emvali kesimi yapıldığı, kesim işi yapan kişilere gerçeğe aykırı olarak kesme ve sürme raporu düzenlenerek haksız istihkak yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine başlatıldığı açıklandı.
Soruşturmanın tarafsız bilirkişi tarafından gizlilik içerisinde yürütüldüğü, Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından incelemelerin devam ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dört bölmeye ilişkin rapordaki somut tespitler sonucunda 3 kamu görevlisi ile birlikte orman kesim işinde çalışan 3 kişinin rüşvet ve zimmet suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Açıklamanın bundan sonra ki kısmı, soruşturmanın genişleyerek devam edeceğinin ifade edilmesi bakımından büyük önem arz ediyor.
Şu ana kadar sadece dört bölmedeki usulsüz kesimlerin incelendiği, diğer bölmelere ilişkin araştırmaların devam ettiği ve sadece Bartın sınırları dâhilinde değil, çevre il ve ilçelerdeki firmaların da araştırılmak suretiyle geçmiş yıllara dönük soruşturmanın titizlikle devam edeceği vurgulandı.

Bu açıklama, kamuoyunda oluşan soru işaretleri ve soruşturmanın bu haliyle kapatılacağı yönündeki algıyı da ortadan kaldırması bakımından önemli.

Çünkü sanayi odunu olarak Kastamonu ve Kocaeli gibi çevre illerde alanlarında lider olan büyük fabrikaların hammadde ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Bartın’daki ormanlarımızdan karşılanıyor.
Burada dikkat çekmek istediğimiz konu dikili ağaç satışı ve sonrasında kesme, sürütme, yükleme ve taşıma işlemleri.
Ne zaman ki bu işlere kooperatifler ve orman köylüleri dışında müteahhitler el attı, ormanlarda talan hızlandı.

Tabiri caizse buğday biçer gibi ormanlar yok ediliyor.                       

Ormanda ağaçların kesilmesinden yüklenmesine ve kamyonlarla fabrikalara taşıma işlemlerini müteahhit olan firmalar yürütüyor ve soruşturmanın selameti açısından burası çok önemli…

Kalın sağlıcakla...

Yazarın Diğer Yazıları